Knygų katalogas

Metų vertėjas

Olga Tokarczuk - Jokūbo knygos
 • Knygos apdovanojimai: Metų vertėjas 2023 |Premija

  Olga Tokarczuk
  Jokūbo knygos
  Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
  2022

 • Iš lenkų kalbos vertė Vyturys Jarutis
  Dailininkė Milena Liutkutė-Grigaitienė

Šiuolaikinės lenkų literatūros žvaigždė, Nobelio literatūros premijos laureatė Olga Tokarczuk – ryški, savito sąmojo ir beribės vaizduotės rašytoja. 2018 m. jos romanas „Bėgūnai“ pelnė vieną prestižiškiausių anglakalbiame pasaulyje apdovanojimų – „Man Booker“ premiją. Šiai premijai kūrėja buvo pristatyta ir 2019 m. – romanas „Varyk savo arklą per mirusiųjų kaulus“ pateko į trumpąjį premijos sąrašą. Romanas „Jokūbo knygos“ – didžiulės apimties epas – rašytojai atnešė prestižinį „Nike“ apdovanojimą (2015) ir tikriausiai nulėmė sprendimą skirti jai Nobelio literatūros premiją. Švedijos akademija šį istorinį romaną pavadino rašytojos opus magnum.

Jokūbo knygos“ mums atveria spalvingą XVIII amžių. 1752 m. į Rohatyną Podolėje atvyksta kašteliono Kosakovskio žmona Kotryna, ją lydi poetė Elžbieta Družbacka. Viešnių garbei surengtoje vakarienėje dalyvauja vietos klebonas Benediktas Chmeliovskis – pirmosios lenkų enciklopedijos autorius. Kunigas ir poetė, du knygų mėgėjai, greit randa bendrą kalbą.
Kiek vėliau į Podolę atvyksta ir jaunas, išvaizdus, charizmatiškas žydas Jokūbas Leibovičius Frankas. Paslaptingo, iš tolimosios Smirnos atkeliavusio jaunuolio idėjos netruks supriešinti vietos žydų bendruomenę: vieniems jis – eretikas, kitiems – mesijas, suburiantis aplink save ištikimus mokinius.
Aštuoni šimtai puslapių, kelios dešimtys siužeto linijų ir personažų – tai pritrenkiantis literatūrinis sumanymas, mistinis pasakojimas apie istoriją ir tautų likimus. Knygoje autorė ne tik itin kruopščiai atkuria barokinės Lenkijos pasaulį, to meto architektūrą, aprangą, žmonių buitį ir santykius, bet ir atskleidžia sudėtingą dvasinę tikrovę – tris greta egzistavusias religijas: krikščionybę, judaizmą ir islamą. Pasakodama apie Švietimo epochos išvakares, autorė ieško atsakymų į klausimą, kaip susiformavo šių dienų Rytų ir Vidurio Europos veidas.

https://www.rsleidykla.lt/Knyga/grozine-literatura/romanai/jokubo-knygos2/

Kiti įvertinimai:

Knygos apdovanojimai: Knyga kaip įvykis 2023 Nominacija
Metų verstinė knyga 2022 | 
Geriausia knyga grožinės literatūros kategorijoje
15 min knygos rinkimai | Geriausia verstinė grožinė knyga 2023

John Milton - Prarastasis rojus
 • Knygos apdovanojimai: Metų vertėjas 2023 | Nominacija

  John Milton
  Prarastasis rojus
  Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
  2022

   

   

 • Iš anglų kalbos vertė Lionginas Pažūsis
  Dailininkė Deimantė Rybakovienė

EPINĖS POEMOS RINKTINĖS IŠTRAUKOS

Ištrūkęs iš Anglijos revoliucijos verpetų, savo garsiausias poemas Džonas Miltonas (John Milton, 1608‒1674), plačios erudicijos poetas, publicistas, mąstytojas ir visuomenės veikėjas, sukūrė jau būdamas brandaus amžiaus, apakęs, gyvendamas nuošaliai, bet nepraradęs veržlaus siekio tyrinėti dvasinius dalykus.
„Prarastasis rojus“ – bene didingiausia anglų kalba parašyta epinė poema, gretinama su Homero ir Vergilijaus kūriniais, artima Dantės „Dieviškajai komedijai“, anglų literatūroje pelnanti poetui vietą šalia Šekspyro, versta 300 kartų ne mažiau kaip į 57 kalbas. Neapsiribodama bibliniu siužetu „apie žmogaus nepaklusimą pirmą“, ši prieštaringa, simfoninio užmojo poema stebina savo kosmine didybe ir siekia aprėpti kone visą žmonijos patirtį – karus, meilę, mirtį, tikėjimą, dangų ir pragarą, kosmosą, gėrio ir blogio kovą, žmogaus prigimtinį laisvės bei pažinimo troškimą. Vadinama universalia poetine enciklopedija ir vienu ryškiausių literatūrinio epo pavyzdžių, ji tebetraukia kritikų dėmesį, jos citatų tebemirga interneto platybėse.
Ši knyga – tai poemos rinktinių ištraukų tekstas, pirmasis leidinys, lietuvių kalbos poetiškumo galių raktu atveriantis duris į įspūdingą, dramatišką Miltono „Prarastojo rojaus“ pasaulį. Daugiau kaip prieš 350 metų genialaus „aklojo regėtojo“ sukurtose ir artimiesiems padiktuotose eilutėse mūsų mąslus skaitytojas ir šiandien ras peno ir prasmingai minčiai, ir lakiai vaizduotei.

https://www.rsleidykla.lt/Knyga/grozine-literatura/klasika/Prarastasis-rojus/

Kiti įvertinimai:

Knygos meno konkursas: grožinė literatūra ir eseistika | Premija 2022

Vertėjo krėslas 2023

 

Dalia Švambarytė - Klasikinės japonų literatūros antologija
 • Knygos apdovanojimai: Metų vertėjas 2023 | Nominacija

  Dalia Švambarytė
  Klasikinės japonų literatūros antologija
  Vilniaus universiteto leidykla
  2022

   

Ši knyga – tai japonų raštijos panorama nuo seniausių laikų iki XX amžiaus vidurio. Kiekvienas į antologiją įtrauktas kūrinys pristatomas trumpu straipsniu ir papildomas išsamiais komentarais, suteikiančiais žinių apie Japonijos istoriją, geografiją, visuomenę, japonų kalbos raidą. Kadangi orientuojamasi ne tik į plačiąją auditoriją, bet ir į būsimuosius vertėjus japonologus, knygoje galima rasti klasikinės japonų gramatikos santrauką, terminų sąvadą, žodyninių straipsnelių, kitų priedų. Visi tekstai versti iš originalo kalbos (klasikinės japonų, šiuolaikinės japonų, klasikinės kinų), didžioji dauguma lietuviškai publikuojami pirmą kartą.

„Ši knyga sumanyta ir kaip vadovėlis, ir kaip klasikinės Japonijos literatūros pristatymas. Į literatūrą čia žvelgiama plačiąja prasme – tai kaip į skirtingų srovių, formų, stilių, žanrų chronologiškai atspindimą raštijos visumą, kuri tampa galingos ir turtingos japonų civilizacijos kūrimo liudijimu. Tarp persipinančių temų ir pasikartojančių motyvų nesunku bus pastebėti vis iš naujo piešiamus tai civilizacijai kelius tiesusių asmenybių portretus, vis iš naujo interpretuojamus svarbiausius šalies istorijos įvykius, vis iš naujo pateikiamus etapinių kultūros reiškinių vertinimus“, – teigia knygos autorė.\

https://www.knygynas.vu.lt/klasikines-japonu-literaturos-antologija-1

Kiti įvertinimai:
Knygos meno konkursas: mokslinės, dalykinės knygos, vadovėliai | Premija 2022

Tedas Hughesas - Varnas: iš Varno gyvenimo ir giesmių
 • Knygos apdovanojimai: Metų vertėjas 2023 | Nominacija

  Tedas Hughesas
  Varnas: iš Varno gyvenimo ir giesmių
  Rara
  2022

   

 • Iš anglų kalbos vertė Marius Burokas
  Knygos dizainas  Linas Spurga jaun.
  Redaktorius  Kornelijus Platelis
  Korektorė  Greta Ambrazaitė
  Maketuotoja  Lauksminė Steponavičiūtė

Varnas – triksteris, pusdievis, mitologinis padaras, pokštininkas, filosofas, kosminė jėga, visa matanti ir komentuojanti juoda akis. Varnas – smalsus, juodesnis už juodą, žiaurus, pašaipūniškas, mąslus, paslaptingas, nepamirštamas. Varnas keliauja kosmosu, sklendžia laiku, dalyvauja kuriant pasaulį ir žmogų, varžosi su Dievu, stebi karus ir katastrofas, sielos ir sąmonės virsmus, religijų kilimus ir kryčius, didžiuosius atradimus ir baisiausias klaidas. Nuožmi, niūri, kilusi iš sielvarto, pilna anarchiškos energijos ir pašėlusiai komiška Varno istorija ir ją liudijantys eilėraščiai – vienas reikšmingiausių XX a. poezijos rinkinių.

Tedas Hughesas (1930–1998) – vienas svarbiausių angliškai rašiusių XX a. poetų. Pirmieji Varno eilėraščiai parašyti garsaus amerikiečių dailininko Leonardo Baskino prašymu. Jis tušu buvo nupiešęs visą seriją varnų. Didžiąją dalį tekstų Hughesas parašė 1966–1969 m., praėjus ilgam kūrybinės sausros periodui, ištikusiam jį po žmonos Sylvios Plath mirties. Varnas – kontroversiškiausias Hugheso kūrinys, stiliaus eksperimentas, savotiškas iššūkis krikščionybei, humanizmui ir polemika su jais. Pats autorius Varną laikė šedevru ir tuos metus, kai jį rašė, įvardijo vaisingiausiu nevaržomos vaizduotės ir kūrybinės energijos periodu.

https://raraleidykla.lt/products/varnas-is-varno-gyvenimo-ir-giesmiu

Kiti įvertinimai:

15min metų knygų rinkimai: Geriausia verstinė poezijos knyga 2022

Antonio Muñoz Molina - Lenkų raitelis
 • Knygos apdovanojimai: Metų vertėjas 2023 | Nominacija

  Antonio Muñoz Molina
  Lenkų raitelis
  Alma littera
  2022

 • Iš ispanų kalbos vertė  Valdas V. Petrauskas

Apdovanota Nacionaline Ispanijos literatūros premija.
Vertė Valdas V. Petrauskas – šv. Jeronimo premijos laureatas.

Vienas garsiausių šiuolaikinių Ispanijos rašytojų Antonio Muñoz Molina (g. 1965 m.) – Ispanijos Nacionalinės literatūros premijos laimėtojas, Karališkosios Ispanijos akademijos narys, 2018 metais nominuotas prestižinei Tarptautinei Bookerio premijai.
Manuelis nuo mažų dienų troško ištrūkti iš gimtojo Mechinos miestelio. Pasirinkęs vertėjo profesiją, išvažinėjo visą pasaulį, tačiau begalinės klajonės neatnešė nei laimės, nei ramybės. Tik sutikęs Nadiją jis supranta, kad visą gyvenimą bergždžiai stengėsi pabėgti nuo savęs, užmiršti praeitį, šeimos ir giminės istoriją. Manuelio atmintyje iškyla seniai mirę šeimos nariai, giminaičiai, paprasti Mechinos gyventojai – su jų neįprastais, o kartais ir pribloškiančiais likimais. Manuelio pasakojimuose persipina sapnai ir realybė, fantazijos ir faktai, o iš jų formuojasi sodrus, skausmingas, bet neįtikėtinai išraiškingas XIX a. pabaigos – XX a. Ispanijos istorijos paveikslas.