Veikla - Premijos - Vilniaus klubo premija

Vilniaus klubo premija

Vilniaus klubo premiją įsteigė Vilniaus klubas (toliau – Klubas), konkursą organizuoja Lietuvos leidėjų asociacija (LLA).

Konkurso tikslas – kasmet įvertinti per praėjusius dvejus kalendorinius metus (tikslūs metai nurodomi kvietime dalyvauti konkurse) išleistas knygas apie Vilniaus miestą, kurios skatina pažinti Lietuvos sostinę, populiarina Vilniaus miesto istoriją, tradicijas, savitumą per knygą kaip miesto vizitinę kortelę, ugdo vilniečių ir svečių žingeidumą ir pagarbą Lietuvos sostinei, bei išrinkti ir paskelbti premijos laureatą.

Premijos tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio autorius rašyti apie Vilniaus miestą ir jį populiarinti.

Premiją steigia ir teikia Klubas. Ji mokama iš Klubo ir pavienių Klubo narių biudžeto.

 

Vilniaus klubo premija 2021

2021 metų premija paskirta knygos „Gatvių susitikimai“ autorėms Monikai Vaicenavičienei ir Agnei Ulytei. Knygą 2020 m. išleido leidykla „Aukso žuvys“.

Komisijos teigimu, tai šeimos knyga, kurią siūloma skaityti kartu. Ji skatina žaisti ir lavina vaizduotę, lydėdama kelionėje po Vilnių ir jo praeitį. Ši knyga – tai ir būdas bent trumpam prisiliesti prie tokio Vilniaus, kokio galbūt dar nežinome, nepažįstame, ir iš naujo atrasti vietas, kuriomis esame įpratę vaikščioti, gatves, kuriose gyvename. Knyga vertintojų dėmesį patraukė šiuolaikiška forma ir menišku apipavidalinimu.

Vilniaus klubo padėka už naują knygų seriją „Neatrasti Vilniaus tekstai“ skiriama leidyklai „Odilė“, kuri šiemet pateikė dvi Tadeuszo Konwickio knygas – „Raistai“ ir „Meilės įvykių kronika“.

Vilniaus klubo premijai buvo pateikta 13 naujų knygų, išleistų 2019-2020 metais, 5 knygos, išleistos 2019 m., buvo pateiktos premijai praėjusiais metais.

 

Vilniaus klubo premija 2020

2020 metų premija paskirta Rasai Antanavičiūtei už knygą „Menas ir politika Vilniaus viešosiose erdvėse“. Knygą išleido leidykla „Lapas“, 2019 metais.

Komisijos teigimu ši knyga tai kitoks pasakojimas apie mūsų dabartį, naujas žvilgsnis į viešąsias erdves. Įdomus mąstymo būdas, tačiau pateikiama suprantamai, lengvai perskaitoma įvairiam skaitytojui. Ši knyga padės kitaip žvelgti į erdves, kuriose gyvename, o galbūt ir veikti aktyviau. Sprendimas dėl knygos laureatės buvo priimtas vieningai.

Vilniaus klubo padėka – už nuoseklų dėmesį Vilniui šiemet tenka Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklai, kasmet premijai teikiančiai ne tik prozos, bet ir poezijos knygas.  Šiemet LRS leidyklos premijai siūlyta knyga – Jurgitos Jasponytės „Vartai Auštrieji“.

2020 metų konkurse buvo vertinamos knygos apie Vilnių, išleistos 2018–2019 metais. Konkursui buvo pateikta 13 knygų.

 

Vilniaus klubo premija 2019

Pirmą kartą per ketverius premijos metus laureatai yra du skirtingų knygų autoriai. Vilniaus klubo premija skirta Algei Andriulytei už knygą „Ferdynandas Ruszczycas: Civis Vilnensis Sum“ ir Dainiui Junevičiui už jo knygą „Abdonas Korzonas – pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas“. Abi knygos išleistos Vilniaus dailės akademijos leidykloje 2018 m.

Komisijos teigimu abi šios knygos yra įvykis. Algės Andriulytės knyga – didžiulis autorės gyvenimo darbas. Knyga vientisa, ypatingas dėmesys skiriamas pačiai knygos kultūrai, jos parengimui. Ji ryški ne tik savo turiniu, bet ir knyga kaip visuma. Apie pažįstamą asmenybę atrandama naujų dalykų, nėra pasikartojimų. Dainiaus Junevičiaus knyga yra apie istorinę asmenybę, apie kurią iki šiol mažai kas girdėjo. Ji parašyta iš didžiulės aistros pomėgiui. Retas atvejis, kai tokia knyga parašoma ne iš būtinumo, o iš įsimylėjimo į savo tyrimo objektą. Kai kurie komisijos nariai šią knygą vadino tikra sensacija.

Ir Algė Andriulytė, ir Dainius Junevičius savo knygomis suranda simbolius, kurie daug pasako apie Vilniaus tapatybę. Kūriniai peržengia griežtus monografijos rėmus – juose dera menas ir mokslas. Abi šios knygos yra vienodai vertos premijos.

Vilniaus klubo padėka – už pastangas, darbų tęstinumą, dėmesį knygos kokybei – šiemet tenka leidyklai „Aukso žuvys“, premijai pateikusiai dvi knygas: Aelitos Ambrulevičiūtės, Gintės Konstantinavičiūtės, Giedrės Polkaitės-Petkevičienės „Prabilę namai. Žydų gatvės kasdienybė XIX–XX a. (iki 1940 m.)“ bei Jolitos Bernotienės ir Rasos Leonavičiūtės „Karalienės Bonos virtuvė”.

Vilniaus klubo premijai buvo pateikta 17 knygų, išleistų 2017-2018 metais, konkurse dalyvavo 9 leidyklos.

 

Vilniaus klubo premija 2018

Konkurso komiteto sprendimu, 2018 m. Vilniaus klubo premija skirta  Vidui Poškui už nestandartinį, kitokį – tapybišką, labai asmenišką, intelektualų ir jautrų požiūrį į Vilnių knygoje „Nedingęs Vilnius“. Knygą išleido leidykla „Tyto alba“, taip pat pelniusi Vilniaus klubo padėką už Lietuvos sostinės populiarinimą gausiai leidžiamose knygose apie Vilnių. 

Menotyrininko ir tapytojo Vido Poškaus Vilnius – tai tarsi didelis kūnas, kurį norisi (ir galima) pažadinti, bedant adatėles į gyvybiškai svarbius kūno taškus. „Nedingęs Vilnius“ – kelionė po miestą-kūną, pilna dailės, architektūros, žmonių istorijų. Tai knyga, kuri pažadino ne tik miestą, bet ir daugybę žmonių, sukėlė didžiulį susidomėjimą Vilniaus praeitimi ir dabartimi. 

2018 metų konkurse buvo vertinamos knygos apie Vilnių, išleistos 2016–2017 metais.

 

Vilniaus klubo premija 2017

Konkurso komiteto sprendimu, 2017 m. Vilniaus klubo premija skirta autorių leidybiniam kolektyvui už knygą „Vilnius 1900–2016. Architektūros gidas“ bei jos vertimus į anglų ir vokiečių kalbas. Leidinius parengė architektų, architektūros tyrėjų ir fotografų kolektyvas – Julija Reklaitė, Rūta Leitanaitė, Marija Drėmaitė (sudarytojos), Nijolė Lukšionytė, Karolis Kučiauskas, Diana Kontrimaitė, Algimantas Mačiulis, Vaidas Petrulis, Jurgita Rimkevičienė, Indrė Ruseckaitė, Jūratė Tutlytė, Aida Štelbienė, Renata Vaičekonytė-Kepežinskienė (tekstų autoriai), Audrius Ambrasas, Raimondas Urbakavičius ir Norbert Tukaj (fotografai).

2017 m. konkurse buvo vertinamos knygos apie Vilnių, išleistos 2015–2016 metais. Premijos dydis – 1000 eurų. Visą knygų, kurios pretendavo į Vilniaus klubo premiją, sąrašą rasite paspaudę šią nuorodą.

 

Vilniaus klubo premija 2016

Konkurso vertinimo komiteto sprendimu, 2016 m. Vilniaus klubo premija skirta Gražinai Mareckaitei už knygą „Šiapus ir anapus Vilniaus vartų“ (R. Paknio leidykla; nuotraukų autoriai: Arūnas Baltėnas, Jan Bułhak, Ipolitas Cieška, Józef Czechowicz, broliai Czyżai, Jerzy Hoppen, Abdon Korzon, Raimondas Paknys, Sofija Urbonavičiūtė-Subačiuvienė; knygos dailininkas Jokūbas Jacovskis).

2016 metais konkurse buvo vertinamos knygos apie Vilnių, išleistos 2013-2015 metais. Konkursui buvo galima pateikti grožinės, memuarinio pobūdžio, edukacinės, mokslo populiarinimo srities knygas, albumus. Premijos dydis – 1000 eurų. 2016 m. konkurse dalyvavo 25 knygos. 

VILNIAUS KLUBO PREMIJA

SKYRIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus klubo premijos konkurso (toliau – Konkursas) ir Vilniaus klubo premijos (toliau – Premija) skyrimo nuostatai apibrėžia reikalavimus Konkursui teikiamoms knygoms, nustato Konkurso organizavimo tvarką, vertinimo tvarką, funkcijas ir darbo organizavimą, Vilniaus knygos premijos skyrimą, laureato paskelbimo ir apdovanojimo tvarką.
2. Premiją steigia Vilniaus klubas (toliau – Klubas), konkursą organizuoja Lietuvos leidėjų asociacija (toliau – LLA).
3. Konkurso tikslai:
3.1. Kasmet įvertinti per praėjusius dvejus kalendorinius metus (tikslūs metai nurodomi kvietime dalyvauti Konkurse) išleistas knygas apie Vilniaus miestą, kurios skatina pažinti Lietuvos sostinę, populiarina Vilniaus miesto istoriją, tradicijas, savitumą per knygą kaip miesto vizitinę kortelę, ugdo vilniečių ir svečių žingeidumą ir pagarbą Lietuvos sostinei.
3.2. Išrinkti ir paskelbti Premijos laureatą.
4. Premijos tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio autorius rašyti apie Vilniaus miestą ir jį populiarinti.
5. Premiją steigia ir teikia Klubas. Ji mokama iš Klubo ir pavienių Klubo narių biudžeto.
6. Konkursas organizuojamas kiekvienų metų gruodžio – sausio mėnesiais.

 

II. KONKURSO SĄLYGOS

7. Per praėjusius dvejus kalendorinius metus išleistų knygų apie Vilniaus miestą sąrašą sudaro LLA, o knygas ekspertuoja Komitetas.
8. Konkurse dalyvauja tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.
9. Komitetas turi teisę prašyti pateikti 2 išleistos knygos egzempliorius.
10. Konkurse gali dalyvauti knygos:
10.1. išleistos per paskutiniuosius dvejus kalendorinius metus Lietuvoje ir kitose šalyse (išskyrus pakartotinius knygos leidimus);
10.2. grožinės, memuarinio pobūdžio, edukacinės, mokslo populiarinimo, albumai;
10.3. Lietuvos ir užsienio autorių, kurių tematika – Vilniaus miestas;
11. Skelbiant Konkursą kiekvienais metais gali būti nustatomi ir skelbiami papildomi prioritetiniai kriterijai, reikalavimai knygoms, konkurso organizavimo eiga.

 

III. KNYGŲ VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI

12. Pagal LLA parengtą sąrašą, knygas vertina Vilniaus klubo premijos komitetas, kurį sudaro LLA atstovai ir Klubo atstovai.
13. Komiteto veiklos forma yra posėdžiai, Komiteto sprendimai įforminami posėdžių protokolais.
14. Premijos paskyrimo veiklą organizuoja, administruoja ir techniškai aprūpina LLA.
15. Komitetas sudaromas kiekvienais metais, jam vadovauja pirmininkas. Komiteto nariai gali pateikti vertinimą el. paštu. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komiteto narių paprasta balsų dauguma.
16. Komiteto posėdžiai yra uždari.
17. Komitetas vertina ir išrenka Premijos laureatą ne vėliau kaip likus 7 d. iki einamųjų metų Vilniaus knygų mugės.
18. Knygos premijuoti atrenkamos vadovaujantis šiais kriterijais:
18.1. kūrinio tematika;
18.2. kūrinio aktualumas;
18.3. literatūrinė, meninė, edukacinė ir išliekamoji vertė.

 

IV. APDOVANOJIMO TVARKA IR SĄLYGOS

19. Premija skiriama knygos autoriui (autoriams, sudarytojams), Komitetui atrinkus geriausiai Konkurso kriterijus atitinkančią knygą.
20. Premija gali būti neskiriama, jei konkurse dalyvaujančios knygos Komiteto sprendimu nėra Premijos vertos knygos.
21. Premijos dydis yra 1000 eurų (vienas tūkstantis eurų). Jei Premija skiriama bendraautoriams ar sudarytojams, premijos piniginis dydis paskirstomas po lygiai kiekvienam.
24. Premiją skiria Vilniaus klubas Komiteto teikimu.
25. Konkurso laureatas skelbiamas ir Premija įteikiama kasmetinėje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje ir Vilniaus klube.
26. Premijavimo ceremoniją tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje Klubo padedama organizuoja LLA.