LLA Nariai

 

LLA misija

  • Atstovauti ir ginti leidėjų interesus Lietuvoje ir užsienyje.
  • Ugdyti kultūringą leidybą.
  • Rūpintis asociacijos narių profesinės kvalifikacijos kėlimu.
  • Populiarinti ir skleisti lietuvių literatūrą.
  • Bendradarbiauti su valstybinėmis Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijomis.
  • Skatinti kultūringos, vertingos literatūros skaitymą.
  • Inicijuoti mokslinius tyrimus.
  • Organizuoti kultūrinius, literatūros, knygos meno, skaitymo skatinimo, pilietinio ugdymo renginius.
  • Koordinuoti leidėjų dalyvavimą šalies ir tarptautinėse knygų mugėse, kituose tarptautiniuose renginiuose.

Ar turite klausimų?

Susisiekite su mumis

5 Europos knygų sektoriaus organizacijos kartu su „Kūrybiška Europa“ programos parama siūlo rinkos įžvalgas ir praktinius mokymus apie novatoriškus leidybos metodus. Ši programa bus skirta smulkiems ir vidutinio dydžio leidėjams, o pagrindinės temos – išverstų literatūros kūrinių leidybos inovacijos ir kultūrinė įvairovė.

Skaityti daugiau...

Vasario antroji pusė rašytojams, leidėjams ir skaitytojams jau daugiau nei dvidešimtį metų ateidavo su viena žinia: Vilniuje keturioms dienoms vartus atveria didžiausia kultūros šventė – Vilniaus knygų mugė. Šis vasaris, kai ši šventė nukelta į gegužės mėnesį, mums visiems gerokai liūdnesnis, tačiau leidyklos leidžia knygas, siūlo naujienas, organizuoja virtualius susitikimus ir knygų pristatymus.
Jeigu turite mėgstamą leidyklą, su kurios žmonėmis pasilabinti užsukdavote į Vilniaus knygų mugę, užsukite ir dabar, tik virtualiai: leidyklos džiaugsis, galėdamos jums išsiųsti užsakytą knygos egzempliorių.

Skaityti daugiau...

Prisidėdama prie knygų kultūros ir knygos meno tradicijos puoselėjimo Lietuvoje, Kultūros ministerija nuo 1996 m. kasmet skelbia Knygos meno konkursą, kuriame leidiniai vertinami pagal leidybinio-poligrafinio atlikimo, apipavidalinimo kokybės bei knygos meninės visumos kriterijus. Šiemet konkursui pateikta 118 knygų, išleistų 2020 m. (2019 pateikta 111, 2018 – 130 leidinių).

Skaityti daugiau...

Projektas „Knyga + Kinas“ kviečia Lietuvos leidyklas siūlyti lietuvių autorių knygas, kurios galėtų būti tinkamos kino filmų scenarijams. Taip norima paskatinti didesnį lietuvių rašytojų ir lietuvių kino režisierių bei scenaristų bendradarbiavimą.

Skaityti daugiau...

Dėl COVID-19 pandemijos šalyje 2020-ųjų pavasarį paskelbtas karantinas turėjo ryškų poveikį Lietuvos knygų leidėjams: šiuo laikotarpiu dalis leidyklų patyrė ženklų pardavimų kritimą. Tokius duomenis rodo Vilniaus universiteto kartu su Lietuvos leidėjų asociacija (LLA) parengtas koronaviruso įtakos knygų leidybai tyrimas. Tyrimą finansavo Lietuvos kultūros taryba. 

Skaityti daugiau...

Šiandien, vasario 2 dieną, įvyko nuotolinis Lietuvos leidėjų asociacijos valdybos ir bibliotekininkų organizacijų susitikimas. Jame dalyvavo Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Jolita Steponaitienė, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos vadovė Emilija Banionytė, Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė Danguolė Abazoriuvienė, Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos pirmininkė Žaneta Pratusevičienė ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos mokyklų skyriaus pirmininkė Leonija Kėvalienė.

Skaityti daugiau...

Jurgos Ivanauskaitės, kuriai šiemet būtų sukakę 60 metų, premijai šiemet pateikta 15 knygų. Nuo 2008 metų teikiama premija skiriama ne vyresniam kaip 45 metų autoriui už geriausią lietuvių literatūros kūrinį, atitinkantį formuluotę „Už laisvą, atvirą ir drąsią kūrybinę raišką“.

Skaityti daugiau...

Ar naujosios žiniasklaidos priemonės gali pakeisti tradicinį skaitymą? Ar vis dar sugebame pasinerti į ilgesnius tekstus? Ar ekranai pakeitė mūsų skaitymo ypatumus? Tarptautinė leidėjų asociacija ir Norvegijos leidėjų asociacija pabandė atsakyti į šiuos klausimus, pasitelkdamos įvairiose šalyse rengtas apklausas, atskleidžiančias skaitymo įpročių vystymąsi. Asociacijų parengtoje ataskaitoje apžvelgiamos skirtingose valstybėse organizuojamos skaitymo iniciatyvos ir jų indėlis į skaitymo skatinimą, atkreipiamas dėmesys į skaitymo problemą ir analizuojami tyrimai, padedantys išsiaiškinti galimas sumažėjusio skaitymo priežastis.

Skaityti daugiau...

Lietuvos leidėjų asociacija (LLA) organizavo tarptautinį nuotoliniu būdu vykusį seminarą su kviestiniais svečiais iš užsienio „Ką reikia žinoti apie Europos prieinamumo aktą?“. Pranešimus skaitė Anne Bergman, Europos leidėjų federacijos direktorė, Cristina Mussinelli, Italijos prieinamų knygų asociacijos generalinė sekretorė, LR kultūros ministerijos atstovai Deividas Velkas bei Živilė Plyčiuraitytė-Plyčiūtė ir Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorė Inga Davidonienė bei bibliotekos leidybos skyriaus vadovė Alisa Žarkova.

Skaityti daugiau...