Geriausia verstinė poezijos knyga

Wisława Szymborska - 33 eilėraščiai
 • 15 min knygos rinkimai | Geriausia verstinė poezijos knyga 2023

  Wisława Szymborska
  33 eilėraščiai
  Apostrofa
  2022

 • Iš lenkų kalbos vertė Tomas Venclova

„33 eilėraščiai. 33 wiersze“ - nauja Nobelio literatūros premijos laureatės Wisławos Szymborskos eilėraščių dvikalbė rinktinė. Į rinktinę sudėti Tomo Venclovos anksčiau išversti Szymborskos eilėraščiai (nauja redakcija) ir 25 naujai jo paties atrinkti ir išversti į lietuvių kalbą. Knyga papildyta skyriumi „Tomas Venclova. Susitikimai su Wisława Szymborska“ su jo esė ir eilėraščiu, skirtais Szymborskai.

„Ši dvikalbė rinktinė yra tarsi paskutinė trilogijos dalis – tęsianti „Apostrofos“ leidykloje jau pasirodžiusias panašios apimties ir pobūdžio poetų Josifo Brodskio („14 eilėraščių“) ir Czesławo Miłoszo („31 eilėraštis“) rinktines su mano vertimais (atitinkamai 2021 ir 2022 m.). Trečioji rinktinė paženklina ir 1923 m. liepos 2 d. gimusios poetės šimtąsias sukaktuves, kurių minėjimas visame pasaulyje... patvirtina, jog Wisławos Szymborskos poezija yra neginčijamas mūsų epochos meninis lobis. Be jau anksčiau skelbtų 8 eilėraščių, šiai knygai rinkausi versti tuos, kurie man atrodė ypač stiprūs, įdomūs ar tiesiog asmeniškai artimi...“ – Tomas Venclova

https://www.knygos.lt/lt/knygos/33-eilerasciai--33-wiersze/

Tedas Hughesas - Varnas: iš Varno gyvenimo ir giesmių
 • 15 min knygos rinkimai | Geriausia verstinė poezijos knyga 2022

  Tedas Hughesas
  Varnas: iš Varno gyvenimo ir giesmių
  Rara
  2022

 • Iš anglų kalbos vertė Marius Burokas
  Knygos dizainas  Linas Spurga jaun.
  Redaktorius  Kornelijus Platelis
  Korektorė  Greta Ambrazaitė
  Maketuotoja  Lauksminė Steponavičiūtė

Varnas – triksteris, pusdievis, mitologinis padaras, pokštininkas, filosofas, kosminė jėga, visa matanti ir komentuojanti juoda akis. Varnas – smalsus, juodesnis už juodą, žiaurus, pašaipūniškas, mąslus, paslaptingas, nepamirštamas. Varnas keliauja kosmosu, sklendžia laiku, dalyvauja kuriant pasaulį ir žmogų, varžosi su Dievu, stebi karus ir katastrofas, sielos ir sąmonės virsmus, religijų kilimus ir kryčius, didžiuosius atradimus ir baisiausias klaidas. Nuožmi, niūri, kilusi iš sielvarto, pilna anarchiškos energijos ir pašėlusiai komiška Varno istorija ir ją liudijantys eilėraščiai – vienas reikšmingiausių XX a. poezijos rinkinių.

Tedas Hughesas (1930–1998) – vienas svarbiausių angliškai rašiusių XX a. poetų. Pirmieji Varno eilėraščiai parašyti garsaus amerikiečių dailininko Leonardo Baskino prašymu. Jis tušu buvo nupiešęs visą seriją varnų. Didžiąją dalį tekstų Hughesas parašė 1966–1969 m., praėjus ilgam kūrybinės sausros periodui, ištikusiam jį po žmonos Sylvios Plath mirties. Varnas – kontroversiškiausias Hugheso kūrinys, stiliaus eksperimentas, savotiškas iššūkis krikščionybei, humanizmui ir polemika su jais. Pats autorius Varną laikė šedevru ir tuos metus, kai jį rašė, įvardijo vaisingiausiu nevaržomos vaizduotės ir kūrybinės energijos periodu.

https://raraleidykla.lt/products/varnas-is-varno-gyvenimo-ir-giesmiu 

Kiti įvertinimai:

Knygos apdovanojimai: Metų vertėjas 2023 | Nominacija