Mokslinės, dalykinės knygos, vadovėliai

Rokas Sinkevičius - Gediminas Kasparavičius - Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu. Pasivaikščiojimas po pradingusį miestą
 • Knygos meno konkursas: mokslinės, dalykinės knygos, vadovėliai | Premija 2021

  Rokas Sinkevičius
  Gediminas Kasparavičius
  Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu.
  Pasivaikščiojimas po pradingusį miestą
  Kauno miesto muziejus
  2021

 • Dailininkė Ona Bričkutė

Leidinys skirtas fotografo Stanislovo Lukošiaus (1906–1997) įamžintiems istoriniams Kauno Senamiesčio ir Naujamiesčio kadrams, kuriuose užfiksuota dabar jau iš esmės pasikeitusi aplinka: seni pastatai ir kvartalai užleido vietą  naujoms statyboms, gatvių jungtims, aikštėms, laiptams. Tai pasivaikščiojimas po tarsi kitą Kauną, kurio jau nebėra. Skaitytojas su anuometiniu Kaunu bus supažindintas nuosekliai, nuo vienų kvartalų ir gatvių pereinant prie gretimų  tolesnių. Leidinį bus patogu naudoti ir vaikštant po miestą, nes parinktas tinkamas nešiotis knygos formatas, objektai sugrupuoti penkiais maršrutais, vedančiais nuo Kauno pilies iki Nepriklausomybės aikštės ir atvaizduotais įterptuose  scheminiuose gatvių planuose.

www.knygos.lt/lt/knygos/kaunas-stanislovo-lukosiaus-zvilgsniu--pasivaiksciojimas-popradingusi-miesta/miesta/

Beba Epštein Autobiografija / Autobiography
 • Knygos meno konkursas: mokslinės, dalykinės knygos, vadovėliai | Diplomas

  Beba Epštein
  Autobiografija / Autobiography
  Sudarytoja Lara Lempertienė
  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
  2021

 • Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė

Leidinys parengtas prieš keletą metų Nacionalinės bibliotekos rankraštiniame judaikos archyve surasto unikalaus dokumento pagrindu — dvylikametės vilnietės pasakojimu apie save, iliustruotu jos ir jos šeimos narių nuotraukomis.  Bebos Epštein autobiografija skelbiama Nacionalinės bibliotekos ir YIVO instituto Niujorke leidžiamoje žydų kultūros dokumentinių šaltinių serijoje Reading Jewish Heritage. Ši serija skirta pažinti autentišką Lietuvos žydų rašytinį  paveldą: kūrybą, mąstyseną, idėjų ir pažiūrų įvairovę.

www.lnb.lt/istekliai/leidiniai/isigykite

Laima Vincė - Apie anuos nepamirštamus laikus. Juozo Lukšos-Daumanto ir Nijolės Bražėnaitės susirašinėjimas
 • Knygos meno konkursas: mokslinės, dalykinės knygos, vadovėliai | Diplomas

  Laima Vincė
  Apie anuos nepamirštamus laikus.
  Juozo Lukšos-Daumanto ir Nijolės Bražėnaitės susirašinėjimas
  Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
  2021

 • Dailininkas Rokas Gelažius

Ši knyga — tai gilios ir brandžios meilės istorija, kuri užsimezgė ir skleidėsi griaunančios dramatiškos epochos fone. Knygos idėja kilo Laimai Vincei-Sruoginis. Ji įtikino Nijolę Bražėnaitę-Lukšienę-Paronetto, gyvenančią Niujorke,  paskelbti vienoje knygoje ne tik Juozo, bet ir jos pačios laiškus. Knygoje publikuojami visi mums prieinami Juozo Lukšos laiškai Nijolei Bražėnaitei. Taip pat pirmą kartą skelbiami pačios Nijolės Bražėnaitės, būsimos Lukšienės, laiškai  Juozui. Iš viso skelbiama 211 laiškų — 139 Juozo ir 71 Nijolės laiškas. Pirmasis laiškas, datuotas 1948 m. liepos 24 d., Juozo Lukšos rašytas iš Stokholmo, paskutinysis rašytas Julijono Būtėno, Juozui išvykus į okupuotą Lietuvą, 1950  m. spalio 9 d. iš Kaufboireno Bavarijoje.

www.knygos.lt/lt/knygos/apie-anuos-nepamirstamus-laikus--juozo-luksos-daumanto-irnijoles-brazenaites-susirasinejimas-1kjbx/brazenaites-susirasinejimas-1kjbx/