K.A.2.0.2.x. NUOSTATAI

 0003

Knygų ir leidybos apdovanojimų „K.A.2.0.2.x.“ NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Pastaba: Knygų apdovanojimų pavadinimas kinta kasmet, vietoje x įrašant metus, kuriais vyksta: 2023-iaisiais: K.A.2.0.2.3., 2024-aisiais: K.A.2.0.2.4. ir t.t.

1. Knygų ir leidybos apdovanojimus „K.A.“ (toliau – KA) steigia Lietuvos leidėjų asociacija (toliau – LLA).
2. Ceremonijoje apdovanojami devynių pastovių ir iki keturių kintamų nominacijų laureatai. Pastoviosios nominacijos – „Auksinės lupos“ premija, Jaunojo,-osios redaktoriaus,-ės premija, Kęstučio Keblio premija literatūros kritikei,-ui; leidyklos „Audioteka“ premija „Metų balsas“ už geriausią audio knygos įskaitymą; apdovanojimas leidėjui ar leidyklai, apdovanojimai už metų knygos dizainą, už knygą kaip reiškinį, už iliustracijas, už išradingiausią vertimą.
3. Šių apdovanojimų tikslas – pagerbti leidybos sektoriuje dirbančių profesionalų darbą, parodyti, koks įvairialypis yra knygos leidimo procesas ir koks svarbus leidyboje yra kiekvienas etapas bei kiekvienas prisidedantis žmogus. Ilgalaikėje perspektyvoje – skatinti leidybos procesų kokybę.
4. Apdovanojimuose vertinamos Lietuvoje išleistos ir Lietuvos rinkai skirtos einamųjų kalendorinių metų knygos, pasiekiamos plačiajai visuomenei.
5. Dizaino kategorijoje vertinamos knygos negali būti užsienio leidinių adaptacijos. Tai užtikrina ir komisijos nariai, ir organizatoriai.
6. Komisijos nariai, susiję su vertinamų knygų išleidimu, nusišalina nuo šių konkrečių knygų vertinimo ir bet kokios įtakos kitų narių sprendimams.
7. Ta pati knyga gali būti vertinama skirtingose kategorijose.
8. Laureatams įteikiamos atminimo dovanos.
9. Apdovanojimų organizatoriai pasilieka teisę keisti nuostatus bei taisykles. Tokie pokyčiai netaikomi atbuline data.


II. VERTINIMO EIGA IR PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

10. Auksinės lupos, Jaunojo,-osios redaktoriaus,-ės laureatus,-es renka „Auksinės lupos“ komisija pagal premijos nuostatus: https://lla.lt/lt/veikla/premijos/auksines-lupos-premija.
11. 3-jų narių dizaino srities komisija sudaroma vieneriems metams. Komisiją skiria LLA.

11.1. Komisija, vertindama knygas, vadovaujasi LLA rekomenduojamais kriterijais, pateikiamais atskiru dokumentu.
11.2. Šie komisijos nariai stebi Lietuvos leidybos rinką ir iki sausio mėnesio siūlo po dešimt knygų bendrame sąraše bei po tris knygas iliustracijų sąraše. Iš pateiktų knygų išrenka nominantų trumpąjį sąrašą. Iš trumpojo sąrašo išrenka ir kintančios kategorijos laimėtoją, atspindinčią tų metų dizaino srities išskirtinumą knygų leidyboje. Kintančią kategoriją suformuluoja šios komisijos nariai. Iliustracijos nominacijos laureatas (-ė) renkamas (-a) kartu su bendrąja komisija. Tikslios pasiūlymų ir laureatų rinkimų datos derinamos kasmet atskirai.
11.3. Pagal pateiktą knygų sąrašą, LLA surenka fizines knygas iš leidėjų ir organizuoja gyvą aptarimą ir atranką.
12. 7-ių narių bendra komisija sudaroma vieneriems metams: visus komisijos narius skiria LLA.
12.1. Komisija stebi Lietuvos leidybos rinką ir iki gruodžio 23 d. pasiūlo iki 5 pretendentų kiekvienai nominacijai. Laureatai išrenkami sausio trečiąją savaitę, o paskelbiami Apdovanojimų ceremonijoje.
13. Leidyklos „Audioteka“ pemijos nominantus ir laureatus renka leidyklos sudaryta komisija pagal atskirus premijos nuostatus.
14. Kęstučio Keblio premija skiriama pagal atskirus premijos nuostatus.
15. Komisijų sprendimai priimami balsų dauguma, yra galutiniai ir neginčijami.
16. Apdovanojimai įvyksta LLA suorganizuotame renginyje sausio pabaigoje.