K.A.2.0.2.x. NUOSTATAI

 0003

Knygų ir leidybos apdovanojimų „K.A.2.0.2.x.“ NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Pastaba: Knygų apdovanojimų pavadinimas kinta kasmet, vietoje x įrašant metus, kuriais vyksta: 2023-iaisiais: K.A.2.0.2.3., 2024-aisiais: K.A.2.0.2.4. ir t.t.

1. Knygų ir leidybos apdovanojimus „K.A.“ (toliau – KA) steigia Lietuvos leidėjų asociacija (toliau – LLA).
2. Apdovanojimuose bus renkami dešimties pastovių ir dviejų kintamų nominacijų laureatai. Pastovios nominacijos – dvi „Auksinės lupos“ premijos, du apdovanojimai už knygos dizainą, po vieną apdovanojimą kritikui, korektoriui, leidėjui, taip pat po vieną apdovanojimą už knygą kaip reiškinį, už iliustracijas, už išradingiausią vertimą.
3.Šių apdovanojimų tikslas – pagerbti leidėjų darbą, parodyti, koks įvairialypis yra knygos leidimo procesas ir koks svarbus leidyboje yra kiekvienas etapas bei kiekvienas prisidedantis žmogus. Ilgalaikėje perspektyvoje – skatinti leidybos procesų kokybę.
4.Apdovanojimuose vertinamos Lietuvoje išleistos ir Lietuvos rinkai skirtos einamųjų kalendorinių metų knygos, pasiekiamos plačiajai visuomenei.
5. Dizaino kategorijoje vertinamos knygos negali būti užsienio leidinių adaptacijos. Tai užtikrina ir komisijos nariai, ir organizatoriai.
6.Komisijos nariai, susiję su vertinamų knygų išleidimu, nusišalina nuo šių konkrečių knygų vertinimo ir bet kokios įtakos kitų narių sprendimams.
7.Ta pati knyga gali būti vertinama skirtingose kategorijose.
8. Laureatams įteikiamos atminimo dovanos ir diplomai.
9. Apdovanojimų organizatoriai pasilieka teisę keisti nuostatus bei taisykles. Tokie pokyčiai netaikomi atbuline data.


II. VERTINIMO EIGA IR PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

10. Premijos redaktoriams skiriamos pagal „Auksinės lupos“ nuostatus
https://lla.lt/lt/veikla/premijos/auksines-lupos-premija
11. 3-jų narių dizaino srities komisija sudaroma vieneriems metams su galimybe būti pakviestais ir ateinančiuose apdovanojimuose. Komisiją skiria LLA.

11.1. Komisija, vertindama knygas, vadovaujasi LLA rekomenduojamais kriterijais, pateikiamais atskiru dokumentu.
11.2. Šie komisijos nariai stebi Lietuvos leidybos rinką ir iki sausio 5 d. siūlo po dešimt knygų. Iki sausio 10 d. iš trisdešimties knygų išrenka 5-ių nominantų trumpąjį sąrašą. Iš trumpojo sąrašo išrenka Geriausio metų dizaino knygą ir kintančios kategorijos laimėtoją, atspindinčią tų metų dizaino srities išskirtinumą knygų leidyboje. Kintančią kategoriją suformuluoja šios komisijos nariai.
11.3. Pagal 30-ies knygų sąrašą, LLA surenka fizines knygas iš leidėjų ir organizuoja gyvą aptarimą ir atranką.

12. 6-ių narių bendra komisija sudaroma dvejiems metams: visus komisijos narius skiria LLA.
12.1. Komisija stebi Lietuvos leidybos rinką ir kiekvienai nominacijai iki gruodžio 31 d. pasiūlo iki 6 pretendentų. Laureatai išrenkami sausio trečiąją savaitę.

13. Komisijų sprendimai priimami balsų dauguma, yra galutiniai ir neginčijami.

14. Apdovanojimai įvyksta LLA suorganizuotame renginyje sausio pabaigoje.