Šv. Jeronimo premija 2022

Šv. Jeronimo premijos užsienio literatūros vertėjui į lietuvių kalbą laureate šiemet išrinkta Danutė Sirijos Giraitė.
Danutė Sirijos Giraitė įvertinta už meistriškus vertimus iš estų ir suomių kalbų, virtuozišką naudojimąsi lietuvių kalbos lobiais, nuoseklų siekį vesti skaitytoją į estų literatūros viršukalnes.
Danutė Sirijos Giraitė Tartu universitete studijavo estų kalbą ir literatūrą. 1979 m. baigė Vilniaus universitetą, rusų kalbos ir literatūros specialybę su lenkų kalbos mokymu. Nuo 1983 m. – profesionali vertėja, už vertimus iš estų į lietuvių kalbą apdovanota Estijos respublikine literatūros premija, Estijos Marijos žemės kryžiaus V laipsnio ordinu, Metų vertėjo krėslo premija už Antono Hanseno Tammsaarės romano „Tiesa ir teisingumas“ I dalies vertimą, Estijos kultūros kapitalo fondo literatūros premija.
2010 m. leidyklos „Vaga“ išleistas „Pasaulinės literatūros bibliotekos“ tomas – estų klasiko Tammsaarės „Tiesa ir teisingumas“ (I dalis) – sulaukė išskirtinio dėmesio. Ir vertėja – estų literatūros žinovė ir entuziastė, – ir „Krantų“ redakcija įdėjo daug pastangų, kad vėliau (2017, 2019 ir 2020 m.) lietuvių kalba išeitų dar keturios šio kūrinio, laikomo viena aukščiausių estų kultūros viršukalnių, dalys. 2020 m. „Baltos lankos“ išleido didžio intelektualo Jaano Krosso „Lyno akrobatą“, t. y. du tetralogijos „Tarp trijų marų“ tomus, pasakojančius XVI a. istorinės asmenybės, Livonijos metraštininko Baltazaro Rusovo gyvenimo istoriją. Šiame sodriame epe darsyk atsiskleidžia vertėjos talentas. Danutė Sirijos Giraitė yra išvertusi ir svarius Krosso romanus „Imperatoriaus beprotis“, „Sustingęs skrydis“.
Penkis dešimtmečius aprėpiančiame laureatės vertimų sąraše rasime dar ne vieną garsų, svarbų vardą: Jaanas Kaplinskis, Oskaras Lutsas, Matis Untas, Ennas Vetemaa. Nemažą susidomėjimą Lietuvoje sukėlė šiuolaikinės estų autorės Maarjos Kangro romanas „Stiklo vaikas“. Danutė Sirijos Giraitė yra daugumos savo verstų kūrinių leidybos iniciatorė. Išskirtiniais darbais taip pat laikytinos dar dvi jos sudarytos ir verstos knygos: estų apsakymų antologija „Gimtinės alyvos“ (1990) ir poeto Paulo-Eeriko Rummo rinktinė „Saulėgrįžos šalis“ (1985; kartu su kitais vertėjais). Tarp knygų, Danutės Sirijos Giraitės verstų iš suomių kalbos, – Timo Mukkos romanas „Žemė – nuodėminga giesmė“.

Jaan Kross - Žmonės be praeities. Tarp trijų marų
 • Jaan Kross
  Žmonės be praeities. Tarp trijų marų
  „Baltų lankų“ leidyba
  2022

 • Vertėja Danutė Sirijos Giraitė
  Versta iš estų kalbos

XVI a. Talinas. Kadaise padūkęs, nutrūktgalviškai drąsus, aštraus proto berniūkštis, dabar Baltazaras Rusovas – pasaulyje įsitvirtinęs gerbiamas žmogus. Vos išėjęs mokslus vokiečių Štetino mieste, jis tampa Talino Šventosios Dvasios bažnyčios pastoriumi. Neilgai trukus susižada su nuostabių migdoliškų akių mergina ir ima rašyti jam šlovę atnešiančias Livonijos kronikas. Bet Baltazaro gyvenime neramumai dar priešakyje. Livoniją ir toliau kamuoja prašalaičiai – Talinas ruošiasi užtruksiančiai maskvėnų apgulčiai. Kronikininko darbą slapčia seka kiti didikai, norintys savaip diktuoti istoriją. O ir santuoka – netrunka patirti Baltazaras – kartais gali panėšėti į karo lauką.

https://www.baltoslankos.lt/zmones-be-praeities-tarp-triju-maru

Jaan Kross - Lyno akrobatas. Tarp trijų marų
 • Jaan Kross
  Lyno akrobatas. Tarp trijų marų
  „Baltų lankų“ leidyba
  2020

 • Vertėja Danutė Sirijos Giraitė
  Versta iš estų kalbos

Tetralogijos pirmasis romanas Lyno akrobatas pradedamas įspūdinga scena - smalsus berniūkštis Baltazaras, arba Palas, kaip jį vadina aplinkiniai, nepaklusęs mokytojui įsilipa į bažnyčios varpinę ir apstulbęs stebi paslaptinguosius lyno šokėjus, ore išdarinėjančius neįtikėtinus dalykus. Taip prasideda didžio Livonijos metraštininko Baltazaro Rusovo gyvenimo istorija.
Kuklių valstietiškų šaknų jaunuolis – tarsi netašytas deimantas: padūkęs, nutrūktgalviškai drąsus, išmintingas, aštraus proto ir gabus mokslams, ypač kalboms. Įvaldęs vokiečių ir lotynų, jis suvokia galįs padėti saviškiams estų valstiečiams ir atsidūręs tinkamu laiku, tinkamoj vietoj – pasitarnauti įtakingiems vokiečių didikams, gal net karaliams.
Virš Livonijos kaupiantis karo nuojautoms, plaukiančioms iš Rusijos, Švedijos, Lenkijos ir Lietuvos, atsargiai laviruodamas, Baltazaras ima kopti slidžiomis visuomenės pakopomis. Tačiau niekada neužmiršta savo tikrųjų šaknų ir neišsižada žmogiškų ir kūniškų aistrų.

https://www.patogupirkti.lt/knyga/lyno-akrobatas-tarp-triju-maru.html