Veikla - Premijos - Auksinės lupos premija

Auksinės lupos premija

Dizainas be pavadinimo

Premija buvo įsteigta redaktoriams pagerbti, įvertinant jų nuopelnus literatūros kūrinio kelyje nuo autoriaus ir vertėjo iki spausdintos knygos. Kurį laiką premija teikiama nebuvo, tačiau šiemet LLVS, LLA ir leidykla „Vaga“ sutarė šią premiją grąžinti. Nuo šių metų bus teikiama ne tik „Auksinė lupa“ grožinės ir humanitarinės literatūros redaktoriui (-ei) už viso gyvenimo darbą: profesionalų redagavimą, autorių, vertėjų ir redaktorių ugdymą, bet ir atminimo dovana bei diplomas pradedančiajam (-ai) redaktoriui (-ei).

Auksinės lupos premija 2021

Komisija, kurią sudarė Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narės Daiva Daugirdienė, Rūta Jonynaitė ir Diana Bučiūtė, 2014 m. „Auksinės lupos“ premijos laureatė; Lietuvos leidėjų asociacijos atstovė, leidyklos „Apostrofa“ vadovė Giedrė Kadžiulytė ir leidyklos „Vaga“ vyr. redaktorė Agnė Puzauskaitė, išrinko šių metų laureates.

Auksinės lupos“ premija 2021 m. buvo paskirta Danutei Kalinauskaitei-Kunickienei už subtilų sudėtingų tekstų redagavimą pasitelkiant rašytojos talentą ir gyvą kalbos jausmą, už autorių ugdymą. 

Taip pat bus apdovanota jaunoji redaktorė Erika Malažinskaitė-Vaičiukienė – už metodišką ir kūrybišką įvairių leidinių, nuo grožinės literatūros iki akademinių raštų, redagavimą ir mokėjimą dirbti su autoriais.

LITERATŪROS REDAKTORIAUS PREMIJOS „AUKSINĖ LUPA“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Literatūros redaktoriaus premiją „Auksinė lupa“ (toliau – premija) steigia leidykla „Vaga“, Lietuvos leidėjų asociacija (toliau – LLA) ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga (toliau – LLVS).
2. Skiriamos dvi premijos:
2.1. Grožinės ir humanitarinės literatūros redaktoriui (-ei) už viso gyvenimo darbą: profesionalų redagavimą, autorių, vertėjų ir redaktorių ugdymą.
2.2. Jaunajam (iki 40 metų) grožinės ir humanitarinės literatūros redaktoriui (-ei). 
3. Premijos tikslas – pagerbti redaktorius, įvertinant jų nuopelnus literatūros kūrinio kelyje nuo autoriaus ir vertėjo iki spausdintos knygos; paskatinti pradedančiuosius redaktorius.
4. 1000 EUR (vieno tūkstančio EUR) „Auksinės lupos“ premiją skiria ir po Knygos apdovanojimų „KA20..“ laureatei,-ui išmoka Lietuvos leidėjų asociacija.
5. Atminimo dovanas ir diplomus laureatams LLA, LLVS ir leidykla „Vaga“ įteikia per Knygos apdovanojimus, kurie vyksta kitų metų sausį.

II. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

6. Kandidatus premijai gauti gali siūlyti redaktoriai, rašytojai, literatūros vertėjai ir kiti fiziniai asmenys, visuomeninės organizacijos, leidyklos ir kitos įstaigos, taip pat premijos komisija.
7. Motyvuoti siūlymai ir svarbiausių redaguotų kūrinių sąrašai pateikiami komisijai, teikimus administruoja LLA.
8. 5 narių komisija sudaroma trejiems metams: tris narius skiria LLVS, po vieną LLA ir leidykla „Vaga“. Komisija per pirmą posėdį išsirenka pirmininką, joje negali dalyvauti tų metų nominantai.
9. Sprendimas priimamas slaptu balsavimu iki spalio pabaigos, jis įforminamas posėdžio protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir posėdžio sekretorius.
10. Premija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama tik vieną kartą.