Narystė - Stojimo sąlygos

Narystė - Stojimo sąlygos

Nariai fiziniai asmenys į Asociaciją priimami valdybos sprendimu, pateikę pareiškimą, o nariai juridiniai asmenys ir juridinio asmens pažymėjimą bei įstatus. Valdybos sprendimas dėl naujo nario (fizinio ar juridinio asmens) priimamas 2/3 balsų dauguma.

Priimti į Asociaciją nauji nariai per 15 (penkiolika) dienų sumoka stojamąjį mokestį ir nario mokestį už metų ketvirtį. Eilinis metinis mokestis mokamas iki einamųjų metų birželio mėnesio trisdešimtosios dienos, vadovaujantis praėjusių metų Asociacijos nario (įmonės) apyvarta. Pažymą dėl metinės apyvartos Asociacijos narys - leidėjas - pateikia Asociacijai iki einamųjų metų gegužės mėnesio pirmosios dienos.

Laiku nesumokėjus stojimo ir nario mokesčio, narystė sustabdoma iki apmokėjimo arba iki Asociacijos visuotinio susirinkimo sprendimo. Asociacijos nariai iš Asociacijos šalinami visuotinio susirinkimo sprendimu.

Prašymo forma įstoti į LLA

LLA nario mokesčio mokėjimo tvarka:

  • stojamasis mokestis – 70 EUR
  • nario mokestis mokamas už einamuosius metus pagal praėjusių metų apyvartą

 Nario mokesčio lentelė:

Grupė

Apyvarta

Mokėjimo tarifas (%)

Mokėjimo ribos (EUR)

DD

daugiau nei 2,9 mln. EUR

pagal susitarimą

virš 1500

D1

nuo 1,45 iki 2,9 mln. EUR

iki 0,06

750-1500

D2

nuo 0,43 iki 1,45 mln. EUR

iki 0,11

450-750

V2

nuo 145 000 iki 430 000 EUR

iki 0,18

250-450

V1

nuo 90 000 iki 145 000 EUR

iki 0,2

180-250

M2

nuo 30 000 iki 90 000 EUR

iki 0,34

100-180

M1

iki 30 000 EUR

 

100