Veikla - Atstovavimas

Atstovavimas

Lietuvos leidėjų asociacija, kuriant leidybos sektoriaus politiką, dalyvauja šiose komisijose (darbo grupėse):

  • Tarptautinės Vilniaus knygų mugės Kultūrinės programos rengimo darbo grupėje dirba  LLA valdybos narė ir leidyklos „Tyto alba” direktorė Lolita Varanavičienė, valdybos narė ir leidyklos „Apostrofa“ direktorė Giedrė Kadžiulytė, valdybos narys ir UAB „AL holdingas“ valdybos pirmininkas Arvydas Andrijauskas, LLA narys ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidyklos vadovas Gytis Vaškelis, LLA v. direktorė Aida Dobkevičiūtė.
  • Europos literatūros premijos konkurso komisijoje prie Lietuvos rašytojų sąjungos leidėjams atstovauja LLA valdybos narė ir leidyklos „Tyto alba” direktorė Lolita Varanavičienė.
  • Švietimo informacinių technologijų centro (ITC) rengiamų teisinių dokumentų darbo grupėje leidėjų interesams atstovauja LLA v. direktorė Aida Dobkevičiūtė.
  • Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių taryboje prie LR Kultūros ministerijos leidėjų interesams atstovauja LLA prezidentas ir leidyklos „Justitia” direktorius Remigijus Jokubauskas.
  • Aukštojo mokslo taryboje prie LR Švietimo ir mokslo ministerijos leidėjų interesams atstovauja LLA valdybos narys ir leidyklos „Baltų lankų leidyba” direktorius Saulius Žukas.
  • Vilniaus miesto savivaldybėje projekto „Vilnius – Knygų pasaulio sostinė 2015” paraiškos rengimo darbo grupėje dirba LLA valdybos narė ir leidyklos „Tyto alba” direktorė Lolita Varanavičienė, valdybos narė ir leidyklos „Apostrofa“ direktorė Giedrė Kadžiulytė, v.direktorė Aida Dobkevičiūtė.
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įsakymo "Dėl Lietuvos higienos normos HN 22:2003 "Mokykliniai vadovėliai" patvirtinimo" pakeitimo projekto parengimui sudarytoje darbo grupėje dalyvauja leidyklos "Baltų lankų" vadovėliai" vadovas Saulius Žukas.

2012

LLA iniciatyvos dėl autorių teisių apsaugos užtikrinimo  

LLA kartu su knygų leidėjais ir partneriais rengė ir teikė siūlymus LR Seimo atsakingiems komitetams dėl įstatymo pakeitimo projekto Nr. XIP-1991(2) (toliau tekste – „Projektas“) (Projekto 7 ir 10 straipsniams). Šių iniciatyvų dėka Seime buvo oficialiai užregistruotas Teisės ir teisėtvarkos komiteto patobulintas įstatymo projektas, kuris gina autorių, vertėjų, leidėjų ir kitų autorių teisių turėtojų interesus.
 
Tarptautinės leidėjų bendruomenės Europos leidėjų federacija (FEP) ir Tarptautinė leidėjų asociacija (IPA) aktyviai palaikė LLA poziciją ir taip pat kreipėsi į valstybės institucijas.
 
2012 m. pradžioje LR Prezidentė D. Grybauskaitė pasirašė Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pataisas, kuriomis numatomas griežtesnis kompensacinis mechanizmas autoriams už jų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais. 
 
Įstatymo pataisos padės apginti intelektinę nuosavybę ir labiau apsaugoti autorių teises. Ypač svarbus LLA pasiekimas buvo sąvokos „kūrinys viešoje prekyboje“ įvedimas į įstatymą, kas įtakoja minėtų kūrinių apsaugą nuo masinio skaitmeninimo be autorių teisių subjektų žinios iniciatyvų bibliotekose.
 
 
Leidėjų susitikimai dėl edukacinio turinio skaitmeninės leidybos
 
Gegužės 24 d. ir birželio 14 d. VU Matematikos ir informatikos institute (MII) LLA organizavo diskusijas apie edukacinio turinio skaitmeninę leidybą. Renginiuose dalyvavo daugiau nei 50 atstovų iš įvairių leidyklų. Pirmoji diskusijos dalis buvo orientuota į visų leidėjų interesus, antroji – skirta mokyklinės (edukacinės) literatūros leidėjams.
 
Diskusijos metu pagrindines temas pristatė LLA vykd. direktorė A. Dobkevičiūtė-Džiovėnienė, VU MII Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas A. Žandaris, leidyklos Šviesa atstovas A. Ramanauskas, leidyklos TEV atstovas D. Žalys bei leidyklos TEV gen. direktorius E. Žalys.
 
 
Iniciatyvos dėl moksleivio krepšelio liberalizavimo
 
2012 m. gruodžio 13 d. LLA kartu su Lietuvos tėvų forumu surengė spaudos konferenciją, kurios metu buvo aptartos moksleivio krepšelio liberalizavimo pasekmės pedagogų kvalifikacijai ir vaikų išsilavinimui. Duomenys ir informacija, pateikti spaudos konferencijos metu, sukėlė nemažą diskusiją žiniasklaidoje.
 
 
LLA kreipimasis į Europos komisarą A.Šemetą
 
LLA kartu su Europos leidėjų federacija (FEP) pateikė leidėjų poziciją dėl ES Komisijos gruodžio 5 d. debatų apie autorių teisių industrijos plėtrą ir kreipėsi į Europos komisarą A.Šemetą.
 
Knygų leidėjai išsakė nuomonę, kad Europos Komisija turėtų išanalizuoti ekonomines ir teisines studijas bei įvertinti galimus padarinius Europos kultūrinėms industrijoms prieš inicijuojant Direktyvos reviziją. Leidyba ES yra įvertinama 40 mlrd. EUR ir tiesiogiai bei netiesiogiai įdarbina apie milijoną kūrėjų ir specialistų. Leidėjai kiekvieną dieną investuoja į knygų platinimo tinklus tam, kad kūriniai būtų lengvai ir patogiai pasiekiami skaitytojams. Šių investicijų pamatas yra intelektinės nuosavybės turtinės teisės.

2011

LLA 2011 m. visuotinio narių susirinkimo Rezoliucija
 
Asociacija pateikė 2011 m. visuotinio narių susirinkimo Rezoliuciją LR Kultūros ministrui A.Gelūnui. Susitikime su ministru, LLA valdybos nariai išreiškė didelį susirūpinimą dėl knygų leidybos sektorių įtakojančių neigiamų faktorių bei galimų to pasekmių. Leidėjai informavo apie: 1) neigiamas tendencijas knygų leidyboje; 2) skaitymo skatinimo politikos poreikį; 3) bibliotekų knygų fondų ir knygų leidybos finansavimo trūkumą; 4) knygų piratavimo internete žalą; 5) leidybos projektų įgyvendinimo terminų neracionalumą; 6) tarptautinės Vilniaus knygų mugės kultūrinės programos koordinavimo problemas; 7) Lietuvos įvaizdžio formavimo per lietuvišką knygą tarptautiniuose renginiuose problemas; 8) Lietuvos dalyvavimo tarptautinių leidėjų bendruomenių veikloje svarbą.
 
 
LLA veikla dėl licencijų sutarčių apmokestinimo SODRO's mokesčiais
 
Kultūros ministerija (toliau – Miniserija) inicijavo kūrėjų, vertėjų ir leidėjų susitikimą dėl Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos iniciatyvų apmokestinti licencijų sutartis valstybiniu socialinio draudimo mokesčiu ir privalomuoju sveikatos draudimo mokesčiu leidėjui ir autoriui. Susitikime dalyvavo 12 leidyklų atstovai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Ministerijos specialistai.
Leidėjai kartu su Asociacija parengė Ministerijai raštą ir pateikė argumentus dėl galiojančių mokesčių įstatymų nesuderinamumo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcijos, Sodros, Lietuvos spaustuvininkų asociacijos, Autorių teisių tarybos nario V. Mizaro ir leidėjų nuomone, dabar galiojanti mokesčių taikymo sistema neturėtų būti keičiama. 
 
 
LLA pozicija dėl autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo ir papildymo projekto
 
Asociacija kartu su knygų leidėjais ir partneriais 2011 m. lapkričio mėnesį raštu pateikė siūlymus LR Seimo atsakingiems komitetams dėl įstatymo pakeitimo projekto Nr. XIP-1991(2) (toliau tekste – „Projektas“) (Projekto 7 ir 10 straipsniams). Šių iniciatyvų dėka Seime buvo oficialiai užregistruotas Teisės ir teisėtvarkos komiteto patobulintas įstatymo projektas, kuris apgynė autorių, vertėjų, leidėjų ir kitų autorių teisių subjektų interesus prieš masinio skaitmeninimo ir viešojo naudojimo politiką. Pagal šiandien galiojančią tvarką, kūrinio negalima skaitmeninti be autorių teisių žinios 1) jeigu kūrinys yra viešoje prekyboje; 2) jeigu autorių teisių subjektas neuždraudė atgaminti kūrinį; 3) jeigu kūrinys išleistas prieš įsigaliojant įstatymo pataisai. 
Tarptautinės leidėjų bendruomenės Europos leidėjų federacija (FEP) ir Tarptautinė leidėjų asociacija (IPA) aktyviai palaikė LLA poziciją. 
 
LLA išplatintas straipsnį „Žinių visuomenės gelbėjimo politika: kuriam skęstančiajam mesti gelbėjimo ratą?“ skaitykite čia
 
 
Dalyvavimas Kūrinių našlaičių direktyvos rengime
 
2011 m. gruodžio mėn. Kultūros ministerija organizavo seminarą - diskusiją “Kūriniai našlaičiai. Kaip užtikrinti autorių teisių apsaugą”. Seminare LLA atstovavo Aida Dobkevičiūtė-Džiovėnienė ir pateikė pranešimą „Knygų leidėjų vaidmuo kuriant skaitmeninę prieigą prie pasaulinio literatūros paveldo arba link suderinamumo ir pagarbos inicijuojant tarptautinį ir nacionalinį masinį atgaminimą“. Daugiau skaitykite čia.
 
Leidėjai pritaria atskirai ES Kūrinių našlaičių direktyvai, kuri reglamentuotų tik kūrinių našlaičių statuso suteikimą, atgaminimą, prieinamumą, platinimą ir naudojimą atlikus išsamią kūrinio ir autorių teisių subjekto identifikavimo paiešką. Svarbu prisiimti atsakomybę ir atsakingai suteikti kūriniui našlaičio statusą. Pabrėžtina, kad kūrinio našlaičio statusas turi būti atitinkamai pakeistas atsiradus autorių teisių subjektui nepriklausomai nuo minėto statuso suteikimo trukmės ar terminų. Kūrinių našlaičių direktyva negali tapti Autorių ir gretutinių teisių direktyvos dalimi ar taip adaptuota nacionaliniu šalies lygiu. Tai yra Kūrinių našlaičių direktyva privalo būti adaptuota šalies atskiru įstatymu.
 
Leidėjai pritaria tam, kad Direktyva įpareigotų atlikti stropią ir detalią kūrinių ir autorių teisių subjektų paiešką prieš suteikiant kūriniui našlaičio statusą. Tai pirmiausiai turi būti atlikta nacionaliniu, tai yra kūrinio originalo šalies mastu, kadangi kiekvienoje šalyje turėtų būti kaupiama atitinkama informacija ir kuriamos atitinkamos duomenų bazės, investuojama į jų sujungimą kaip efektyvią kūrinio autorių teisių subjektų paieškos sistemą. 
 
Direktyva privalo būti taikoma tik kūriniams našlaičiams, o jų duomenų bazės ir statistika turi būti saugomi ir archyvuojami įpareigotų viešųjų įstaigų (Nacionalinių bibliotekų ar pan.).
 
Atsakingos viešosios institucijos privalo archyvuoti paieškos ir kūrinių našlaičių statuso suteikimo kūriniui statistiką, kuri būtų viešai prieinama bei teikti licencijas.
 
 
LLA- nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos narė
 
Nuo 2011 m. LLA įstojo į Nacionalinę kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociaciją siekti glaudesnio bendradarbiavimo su kultūrinių industrijų atstovais bei įsijungti į kultūrinių „slėnių“ kūrimo procesą.
 
Kūrybinės ir kultūrinės industrijos yra sektorius, turintis palankias savybes jungimuisi į uždarus kūrybinius branduolius: KI subjektas yra maža, lanksti, gerus specialistus turinti ir aukštą pridėtinę vertę kurianti inovatyvi įmonė, intensyviai nudojanti naująsias technologijas ir skatinanti inovacijų kūrimą. Slėniai, mokslo ir technologijų parkai – tai galimybė ne tik kūrybiniams verslams įsijungti į jungtinių kompetencijos centrų veiklą, bet ir jau veikiantiems mokslo ir verslo bendradarbiavimo dariniams tai suteikia galimybę vertės kūrimo grandinę papildyti nauju kūrybiniu požiūriu.
LLA tikisi, kad dalyvaujant KIKA veikloje, informacija apie kultūrinių industrijų finansavimo ir stiprinimo galimybes pasieks knygų leidybos sektorių.

2010

1. 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifo pratęsimas be termino

Pasikeitus knygų leidybos sąlygoms dėl PVM tarifo didinimo spaudai ir knygų prekybai bei autorinių atlyginimų apmokestinimo socialiniu ir sveikatos draudimo mokesčiais, LLA valdyba ir prezidentė inicijavo susitikimus su valdžios pareigūnais. Susitikimams buvo parengti argumentuoti raštai dėl radikalių pasekmių knygų leidybos sektoriui įvedus naujus mokesčius.
 
Tartautinės organizacijos aktyviai įsitraukė į kovą dėl knygų leidybos sektoriaus sąlygų Lietuvoje. FEP prezidentas Federico Motta net du kartus kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, IPA sekretorius Jens Bammel rašte Lietuvos Ministrui pirmininkui išdėstė labai konkrečius faktus dėl neigiamų PVM tarifo didinimo spaudai ir leidybai pasekmių kitose ES šalyse. Taip pat LR Seimui jungtinę deklaraciją atsiuntė Europos Sąjungos Rašytojų taryba, Europos Sąjungos Knygų platintojų federacija ir Europos Sąjungos Leidėjų asociacijų federacija.
 
2010 m. gruodžio mėnesį Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas (projektas Nr. XIP-2536 (2), kuriomis nutarta pratęsti šiuo metu galiojančių lengvatinių PVM tarifų galiojimą.
 
Pritarus Seimo nario Gedimino Navaičio pataisai, nutarta neribotam laikui įtvirtinti 9 proc. lengvatinį PVM tarifo taikymą knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius).
 
 
2. Bibliotekų knygų fondų finansavimas
 
LLA kartu su Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvių kalbos institutas ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas paragino šalies vadovus ieškoti galimybių grąžinti knygas į bibliotekų lentynas
 
Tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose šalyse dedamos didelės pastangos rūpintis knygos prieinamumu visuomenei per bibliotekų fondus ir sumažintus mokesčius.
 
Krizės metu Lietuvoje buvo dramatiškai sumažintos lėšos šalies bibliotekų fondų formavimui. 2008 m. buvo skirta beveik 8,6 mln. Lt periodikos ir knygų įsigijimui, o 2009 m. lėšos sumažintos daugiau nei 3 kartus – iki 2,4 mln. Lt. Tikėtasi, kad viešųjų bibliotekų fondams komplektuoti 1 Lietuvos gyventojui teks 2,65 Lt. Tačiau 2009 m. vienam Lietuvos gyventojui buvo skirta mažiau negu 1 Lt naujoms knygoms įsigyti bibliotekose, 2010 m. dar mažiau – tik 0,66 Lt, o 2011 m. – vėl apie 1 Lt. Tuo tarpu vidutinė knygos kaina Lietuvoje išaugo iki 25 Lt. PVM tarifo padidinimas 4 punktais nuo 5 iki 9% bei autorių pajamų apmokestinimas privalomuoju pensijų socialiniu draudimu ir sveikatos draudimu nuo 0% iki 40% ženkliai padidino knygų kainą ne tik visuomenei, bet ir pačiai valstybei, - bibliotekoms įsigyjant knygas ir mokykloms perkant vadovėlius.
 
Leidėjai kreipėsi, kad šalies vadovai susirūpintų bibliotekų veikla ir ateitimi. Akivaizdu, kad treji krizės metai – tuščios lentynos bibliotekose.
 
 
3. Vadovėlių leidyba
 
2010 m. sausio mėn. LLA prezidentė Lolita Varanavičienė susitiko su Prezidente Dalia Grybauskaite ir Vilniaus m. savivaldybės pareigūnais dėl mokinio krepšelio naudojimo ir vadovėlių įsigijimo. 2009 m. Vilniaus miesto savivaldybė mokykloms griežtai rekomendavo įsigyti vadovėlių už pusę skiriamos sumos. Leidėjai klausė, kokiu tikslu buvo panaudotos likusios lėšos.
 
2010 m. kovo 22 d. Asociacijos prezidentė Lolita Varanavičienė, Asociacijos valdybos narys direktorius Saulius Žukas ir Asociacijos leidyklos-narės “Šviesa” direktorė Asta Verkienė susitiko su Ugdymo plėtotės centro direktoriumi Giedriu Vaideliu dėl mokyklų aprūpinimo vadovėliais ir mokinio krepšelio paskirstymo įsigyjant vadovėlius bei pratybas.
 
Leidėjai atkreipė dėmesį į tai, kad mokyklos neskiria mokinio krepšelyje numatytos sumos vadovėliams įsigyti, o kokiu tikslu panaudojami pinigai – nežinoma. Todėl vadovėlių įsigijimas tampa mokinių tėvų ir besimokančiųjų reikalu.
 
Taip pat vis daugiau klausimų kyla dėl vadovėlių ekspertizės ir atrankos. Todėl Asociacijos valdybos nariai inicijuoja susitikimus su Švietimo ir mokslo ministerijos atsakingais specialistais.
 
 
4. Bendradarbiavimas su LR Ūkio ministerija
 
2010 m. balandžio mėn. LLA prezidentė Lolita Varanavičienė ir LLA valdybos narys Saulius Žukas susitiko su ūkio ministru Dainiumi Kreiviu dėl knygų leidybos kaip smulkaus verslo skatinimo. Leidėjai buvo informuoti, kad LR Ūkio ministerijos smulkaus verslo skatinimo programos „Naujos galimybės“ pareiškėjų bei sąlygų kriterijai keičiami, todėl kreiptis dėl finansavimo galės visi juridiniai subjektai bei jiems atstovaujantys subjektai. Buvo tikėtasi, kad rasis galimybė tęsti jau ilgiau nei dešimtmetį LLA vykdomą lietuvių leidybos sklaidos tarptautinėse mugėse veiklą arba šią veiklą leidyklos galės vykdyti individualiai.
 
 
5. Leidėjų pozicija dėl Lietuvos miestų savivaldybių iniciatyvos tapti Pasaulio knygų sostine 2012 m.
 
2010 m. pradžioje Lietuvos leidėjų asociacija aktyviai pasipriešino Vilniaus savivaldybės iniciatyvai teikti paraiska UNESCO dėl Pasaulio knygų sostinės statuso 2012 m. Asociacijos prezidentė Lolita Varanavičienė daugybėje radijo bei televizijos laidų argumentuotai gynė leidėjų sprendimą nedalyvauti tokiame nesavalaikiame projekte. Asociacijos parengtas kreipimasis buvo cituojamas laikraščiuose ir laidose (www.lla.lt). Klaipėdos savivaldybei pateikus paraišką dėl Pasaulio knygų sostinės 2012 m. statuso, Asociacija išsiuntė Lietuvos leidėjų kreipimąsį į Tarptautinę leidėjų asociaciją ir UNESCO komisiją
 
 
6. Iniciatyva dėl LR Kultūros ministerijos dalinai finansuojamų leidybos projektų įgyvendinimo
 
LLA ir knygų dailininkai bei knygų iliustruotojai pasiūlė LR Kultūros ministerijai peržiūrėti leidybos dalinio projektų finansavimo  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis teikimo ir vykdymo taisykles.
 
Kadangi daugelyje ES šalių leidybos projektai įgyvendinami per 24 mėnesius, toks leidybos projektų įgyvendinimo terminas gali būti taikytinas ir Lietuvoje. Leidėjai pateikė argumentus ir pasiūlė atsižvelgti į ES šalių patirtį, peržiūrėti galiojančias leidybos projektų dalinio finansavimo taisykles ir numatyti didelės apimties bei originaliems projektams įgyvendinimo terminą iki 24 mėnesių. Kadangi leidybos projektams finansuoti iš LR biudžeto skiriama tik dalinė parama, o kitas reikiamas lėšas investuoja leidėjas, dalinio finansavimo taisyklėse turėtų būti numatytas dviejų ataskaitų pateikimas: finansinė biudžetinių lėšų panaudojimo ataskaita iki einamųjų metų gruodžio 10 d. ir projekto įgyvendinimo/ knygos išleidimo ataskaita bei privalomų knygos egzempliorių pristatymo bibliotekoms dokumentas  24 mėnesių laikotarpyje.
Deja, leidėjų ir kūrėjų iniciatyva nebuvo palaikyta.