Vilniaus universiteto leidykla

Nuo 1575 metų tęsdama akademinės leidybos tradicijas Vilniaus universiteto leidykla nuolat leidžia mokslines, informacines, reprezentacines, mokslo populiarinimo knygas, studijų literatūrą, mokslo periodikos žurnalus, daktaro disertacijas. Vilniaus universiteto leidykla yra akademinių leidyklų lyderė ne tik Lietuvoje, kur pagal išleidžiamų knygų pavadinimų kiekį patenka į didžiausių visų Lietuvos leidyklų dešimtuką (įskaitant komercines), bet ir Baltijos šalyse.

Apie vieną seniausių leidyklų Europoje ir katiną ant viršelio

Vilniaus universiteto (VU) leidyklą galima laikyti viena seniausių Europoje – ji ketveriais metais vyresnė net už patį universitetą. 1575 metais Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis įkūrė Vilniaus akademijos spaustuvę ir ją pavedė jėzuitams. Tiksli spaustuvės vieta nežinoma, tačiau ilgą laiką buvo siejama su istoriniais Universiteto rūmais, esančiais Vilniaus senamiestyje. Šios spaustuvės tradicijas ir tęsia VU leidykla, o jos logotipe neatsitiktinai pavaizduoti Šv. Jonų bažnyčios bokštai, nors 2019 metais leidyklos būstinė iš senųjų Universiteto rūmų laikinai persikėlė į Saulėtekio alėją.