Knygų katalogas

Anzelmo Matučio premija

2010 m. įsteigė Varėnos rajono savivaldybės taryba. Ji teikiama kas dvejus metus poetinės kūrybos šventėje „Poezijos pavasarėlis“, kurią organizuoja Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Premija konkurso būdu skiriama profesionaliam poetui arba suaugusiam literatui mėgėjui už gražiausią eilėraštį vaikams apie Tėvynę, Žemę, Gamtą. Eilėraštis turi būti sukurtas per praėjusius dvejus metus ir publikuotas poezijos rinkiniuose arba periodinėje spaudoje.

Premija įsteigta siekiant įamžinti žymaus vaikų rašytojo A. Matučio atminimą. Premijos tikslas – propaguoti A. Matučio kūrybos tradicijas, skatinti poetus kurti eilėraščius vaikams apie Tėvynę, Žemę, Gamtą, įamžinti žymaus vaikų poeto A. Matučio atminimą.

Vladas Braziūnas - Kuosos Kro namai ir atvirkščiai
  • Anzelmo Matučio premija 2023

    Vladas Braziūnas
    Kuosos Kro namai ir atvirkščiai
    Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
    2022

2023 m. literatūrinės Anzelmo Matučio premijos laureatas - Vladas Braziūnas už eilėraštį „Kuosa Kro, pavasario pakerėta“ (knyga „Kuosos Kro namai ir atvirkščiai“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2022).

Vladas Braziūnas (gim. 1952) – poetas, eseistas, vertėjas, fotografas. Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvių PEN centro, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys, 51-ojo tarptautinio literatūrinio festivalio „Poezijos pavasaris“ ir Nacionalinės premijos laureatas, apdovanotas daugeliu literatūrinių premijų.
Žvitrioji Kuosa Kro jau senokai skaitytojams pažįstama kaip smalsi ir nestygstanti Vlado Braziūno eilėraščių vaikams stebėtoja, pasakotoja ir veikėja. Mat pirmoji jos knyga, „Kuosos Kro gyvenimas ir atvirkščiai“, išėjo dar 2010-aisiais. Tada Vladas Braziūnas apdovanotas kaip geriausios tų metų poezijos vaikams knygos autorius.
Per tą ilgą laiką iki dabar Lietuvos vaikų ir jų tėvelių Kuosa Kro jau spėta pasiilgti. Gal kiek ir Latvijos, Lenkijos, Sakartvelo, Vokietijos vaikų ir jų tėvelių: mat į jų kalbas Kuosos Kro eilėraščių įvairiais metais jau irgi versta bei jomis skelbta. Versta, ta pačia eile minint, – Janio Elsbergo, Agnieszkos Rembiałkowskos, Mariam Ciklauri, Markaus Rodunerio. Tiesa, šio ir į šveicarų (kitaip sakant, į Berno vokiečių tarmę)...
Ėjo metai, Kuosos Kro autorius dirbo kitus darbus, tačiau toji jo augintinė neatlyžo, vis autoriui primindama apie save, ir jam, Vladui Braziūnui, neliko nieko kita, kaip tik leistis įkalbamam Kuosą Kro vėl išleist pakieminėti pas vaikus. Išleisti ją eilėraščiais, visiškai naujais, bet nė kiek ne prastesniais, nei buvo anie, daugiausia anos kartos vaikų ir jų tėvelių skaityti, tebeskaitomi.
Autorius knygą, šįkart pavadintą „Kuosos Kro namai ir atvirkščiai“, pasiūlė Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklai. Kaip knygos iliustruotoją leidykla parinko dailininkę Vandą Padimanskaitę. Knyga bus iliustruota gausiomis spalvotomis iliustracijomis.

https://www.rsleidykla.lt/Knyga/knygos-vaikams/Kuosos-Kro-namai-ir-atvirksciai/