Meno leidiniai (monografijos, katalogai, albumai)

Dalia Ramonienė - Antanas Kučas. Grafika
 • Knygos meno konkursas: meno leidiniai | Premija 2021

  Dalia Ramonienė
  Antanas Kučas. Grafika
  Vilniaus dailės
  akademijos leidykla
  2021

 • Dailininkas Alfonsas Žvilius

Šiame gausiai iliustruotame leidinyje supažindinama su dailininko biografija, apžvelgiamas jo pedagoginis darbas, aptariama visų grafikos rūšių kūryba, pateikiamas kūrinių katalogas ir bibliografija. Labai reikšmingą knygos dalį sudaro  autentiški paties Antano Kučo ir buvusių kolegų, šeimos draugų, mokinių atsiminimai. Nuoširdūs jo mokinių žodžiai atskleidžia esminius dailininko asmenybės bruožus, atgaivina visų pagarbą pelniusio profesionalaus, atidaus, taktiško  dėstytojo, kuklaus, šilto ir santūraus žmogaus paveikslą.

www.leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1287593907/antanas-kucas-grafika

Jonas Kazimieras Vilčinskis - Vilniaus albumas / The Vilnius Album
 • Knygos meno konkursas: meno leidiniai | Diplomas

  Jonas Kazimieras Vilčinskis
  Vilniaus albumas / The Vilnius Album
  Sudarytoja Dalia Streikuvienė
  Lietuvos nacionalinis muziejus
  2021

 • Dailininkė Vida Kuraitė

Lietuvos nacionalinis muziejus pasitikdamas Vilniaus miesto 700 metų jubiliejų pristato vieną svarbiausių Lietuvos istorijos ir kultūros ikonografinių šaltinių — Jono Kazimiero Vilčinskio leistą Vilniaus albumą. Tai didžiausia ir žinomiausia  XIX amžiaus Lietuvos grafikos kolekcija. Knyga sudaryta Lietuvos nacionalinio muziejaus kolekcijos pagrindu, papildžius ją kitose Lietuvos muziejuose, bibliotekose, privačiuose rinkiniuose saugomais lakštais bei Varšuvos ir Krokuvos  nacionalinių muziejų eksponatais, Varšuvos nacionalinės bibliotekos egzemplioriais. Knyga parengta kaip mokslinis katalogas, pirmenybę teikiant vaizdų publikavimui. Vaizdai knygoje suskirstyti į šešias temas: architektūriniai peizažai,  bažnytinė dailė, istoriniai įvykiai, literatūros ir muzikos kūrinių iliustracijos, portretai, istorijos paminklai.

www.patogupirkti.lt/knyga/vilniaus-albumas-the-vilnius-album.html

Vaclovas Ratas - Anapus pusiaujo / Beyond the Equator
 • Knygos meno konkursas: meno leidiniai | Diplomas

  Vaclovas Ratas
  Anapus pusiaujo / Beyond the Equator
  Sudarytoja Regina Urbonienė
  Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
  2021

 • Dailininkė Rūta Mozūraitė

Dvikalbis leidinys, išsamiai pristatantis Vaclovo Rato (1910–1973), vieno ryškiausių išeivijos lietuvių grafikų, kūrybą. Leidinys papildė Rato parodą, 2021 m. vykusią Vytauto Kasiulio dailės muziejuje. Jį sudaro dvi pagrindinės dalys:  pirmojoje pristatoma menininko kūrybinė biografija, antroji, albuminė, skirta jo kūriniams. Be to, į leidinį įtraukti išsamūs priedai, kuriuose pateiktos svarbiausios menininko gyvenimo ir kūrybos datos, asmeninių ir bendrų parodų sąrašai,  Lietuvos muziejuose saugomų jo kūrinių katalogai ir rinktinė bibliografija.

www.lndm.lt/vaclovas-ratas-anapus-pusiaujo-parodos-katalogas/