Apie LLA - Valdyba

Apie LLA - Valdyba

Veiklą tarp visuotinių susirinkimų organizuoja valdyba, kuri yra renkama per rinkiminį susirinkimą. Valdyba yra tiesiogiai atsakinga ir atskaitinga susirinkimui.

Asociacijai ir Valdybai atstovauja Prezidentas, kurį atviru balsavimu renka valdybos nariai. Jis taip pat vadovauja valdybos darbui, kviečia susirinkimus, disponuoja Asociacijos pinigais ir apyvartiniais fondais, gali laikinai perduoti savo įgaliojimus valdybos nariui.

Prezidentas

  • Lolita Varanavičienė, leidykla „Tyto alba“

Valdybos nariai

  •  Arvydas Andrijauskas, leidykla „Alma littera“
  • Arūnas Gudinavičius, „Vilniaus universiteto leidykla“
  • Danguolė Kandrotienė, leidybos namai „Terra Publica“
  • Jaunius Lingys, leidykla „Tikra knyga“
  • Sigita Pūkienė, leidykla „Aukso žuvys“
  • Kotryna Žukaitė, leidykla „Baltos lankos“