Apie LLA - Valdyba

Apie LLA - Valdyba

Veiklą tarp visuotinių susirinkimų organizuoja valdyba, kuri yra renkama per rinkiminį susirinkimą. Valdyba yra tiesiogiai atsakinga ir atskaitinga susirinkimui.

Asociacijai ir Valdybai atstovauja Prezidentas, kurį atviru balsavimu renka valdybos nariai. Jis taip pat vadovauja valdybos darbui, kviečia susirinkimus, disponuoja Asociacijos pinigais ir apyvartiniais fondais, gali laikinai perduoti savo įgaliojimus valdybos nariui.

Prezidentas

  • Remigijus Jokubauskas, leidykla „Justitia“

Valdybos nariai

  • Arvydas Andrijauskas, leidykla „Alma littera“
  • Danguolė Kandrotienė, „Terra Publica“
  • Jaunius Lingys, „Tikra knyga“
  • Vytas Vincas Petrošius, leidykla „Vaga“
  • Saulius Petrulis, leidykla „Eugrimas“
  • Lolita Varanavičienė, leidykla „Tyto alba“