Knygų katalogas

Juozo Keliuočio literatūrinė premija

Skiriama už reikšmingus poezijos, prozos, literatūros kritikos, vertimų, publicistikos, Juozo Keliuočio kūrybos nagrinėjimo, ir kitus originalius, prasmingus kūrybinius darbus, tęsiančius Juozo Keliuočio diegtų kultūrinių vertybių ir tradicijų aktualizavimą bei sklaidą.  

Aldona Ruseckaitė – EMMI: Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo moterys
  • Juozo Keliuočio literatūrinė premija 2023

    Aldona Ruseckaitė
    EMMI: Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo moterys
    Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
    2022

17-oji Juozo Keliuočio literatūrinė premija, įsteigta Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro, įteikta rašytojai Aldonai Ruseckaitei.
Pastaraisiais metais pasirodė net keletas jos biografinių romanų apie lietuvių rašytojus: „Šešėlis JMM“ (2012), „Žemaitės paslaptis“ (2015), „Dūžtančios formos. Romanas apie Vytautą Mačernį“ (2017), „Padai pilni vinių. Romanas apie Salomėją Nėrį“ (2019), „EMMI. Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo moterys“ (2022). Rašytoja taip pat ilgametė Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė (1989–2019), literatūros istorijos tyrinėtoja.

https://www.rsleidykla.lt/paieska/?mact=Search%2Ccntnt01%2Cdosearch%2C0&cntnt01returnid=85&cntnt01searchinput=aldona+ruseckait%C4%97

Kiti įvertinimai:
Vinco Mykolaičio-Putino literatūrinė premija 2023