Grožinė literatūra ir eseistika

Matilda Olkinaitė - The Unlocked Diary
 • Knygos meno konkursas: grožinė literatūra ir eseistika | Premija 2021

  Matilda Olkinaitė
  The Unlocked Diary
  Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė
  Lietuvių literatūros
  ir tautosakos institutas
  2021

 • Viršelio dailininkė Sigutė Chlebinskaitė

Atrakintas dienoraštis — tai pirmą kartą iš užmaršties iškylanti poetės kūrybos visuma. Knygą sudaro Matildos Olkinaitės dienoraštis, eilėraščiai ir mažoji proza, biografinė medžiaga ir nuotraukos, surinktos iš įvairių valstybinių ir  asmeninių archyvų. Kūrybos publikacijas lydi sudarytojo Mindaugo Kvietkausko įvadinis straipsnis, Irenos Veisaitės palydimasis žodis, rašytojos Laimos Vincės esė „Nutildyta mūza“.

www.patogupirkti.lt/knyga/matilda-olkinaite-the-unlocked-diary.html

Dovilė Zavedskaitė - Ilgesys ir eglutės
 • Knygos meno konkursas: grožinė literatūra ir eseistika | Diplomas

  Dovilė Zavedskaitė
  Ilgesys ir eglutės
  Dailininkė Evelina Simanavičiūtė
  Dvi Tylos
  2021

 • Viršelio dailininkė Evelina Simanavičiūtė

„Ilgesys ir eglutės“ — atvirukų knyga, kurioje visi visų ilgisi ir iš ilgesio vieni kitiems rašo. Čia kiekvienas turi kūną ir balsą, todėl daiktai atvirai kalbasi su reiškiniais, miškai su elniais, žmonės — su miestais ir horizontais. Knygoje į  absurdo ir nonsenso foną, į filosofuojančių vėžliukų ir lempučių peizažą pamažu liejasi giliausios žmogiškos patirtys. Autentišką naratyvą pasakoja paveikslai, su tekstais flirtuojantys, juos ironizuojantys arba atvirkščiai — perteikiantys  jausmus, kuriems išsakyti tinkamų žodžių nėra. „Ilgesys ir eglutės“ — tai diena po dienos, kai mes paprasčiausiai bandome vieni su kitais pasikalbėti.

www.tylosknygynas.lt/products/ilgesys-ir-eglutes

Elena Mezginaitė: žmonės man — viskas…
 • Knygos meno konkursas: grožinė literatūra ir eseistika | Diplomas

  Elena Mezginaitė: žmonės man — viskas…
  Sudarytojos Sandra Voveriūnienė
  ir Gitana Navagruckienė
  Dailininkė Asta Radvenskienė
  Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka
  2021

 • Viršelio dailininkė Asta Radvenskienė

Poetės 80-mečiui išleista knyga skirta išsaugoti, aktualizuoti ir skleisti plačiajai visuomenei poetės Elenos Mezginaitės publicistinį palikimą. Joje surinkti 32 Panevėžio regiono periodinėje spaudoje 1989–2005 metais publikuoti jos  interviu su žymiais Lietuvos kūrėjais, kultūros ir meno žmonėmis. Knyga yra ne tik apie žurnalistę Eleną Mezginaitę, bet ir apie Panevėžio krašto kultūros žmones. Pokalbiai, sudėti į šią knygą yra šiek tiek daugiau nei vienadieniai  straipsniai to meto periodikoje. Juose Elena Mezginaitė, kalbindama savo herojus, sugebėjo išklausti ir skaitytojui perteikti pašnekovų gyvenimo vertybes, jų požiūrį į savo profesiją. Todėl šie interviu yra aktualūs ir šiandien.

www.panbiblioteka.lt/elenos-mezginaites-erdve/atmintis/knyga-elena-mezginaite-zmonesman-viskas/viskas/