Pasaulio puslapiai - Lenkų literatūros mėnuo

Lenkų literatūros mėnuo

Liepos 2-ąją 1923 metais gimė lenkų poetė, eseistė, vertėja, Nobelio premijos laureatė Wisława Szymborska. Savo Nobelio kalboje poetė sakė:

„Štai kodėl taip vertinu trumputį žodį „nežinau“. Jis trumpas, bet jo sparnai tvirti. Jis atveria mumyse pačiuose glūdinčias gelmes ir tas platybes, po kurias klaidžioja menkutė mūsų Žemė. Jei Isaacas Newtonas nebūtų pats sau ištaręs „nežinau“, net jei jo sodo obuoliai būtų byrėję kaip kruša, jis geriausiu atveju būtų rinkęs juos ir gardžiai triauškęs. Jei mano tautietė Maria Skłodowska-Curie nebūtų ištarusi pati sau „nežinau“, tikriausiai būtų likusi gerų šeimų dukterų pensiono chemijos mokytoja, ir jos gyvenimas būtų praėjęs dirbant šį – visai garbingą – darbą. Tačiau ji ištarė sau: „Nežinau“, ir būtent šis žodis du kartus atvedė ją į Stokholmą, kur neramios ir nuolat ko nors ieškančios sielos žmonės apdovanojami Nobelio premija.

Ir poetas, jei tik yra tikras poetas, privalo nuolat sau pačiam kartoti: „Nežinau.“ (Šaltinis)

Liepos mėnesį skirsime literatūrai, išverstai iš lenkų kalbos, pamėgtiems ir galbūt tik atrasiamiems rašytojams, pokalbiams su vertėjais į lietuvių kalbą, leidyklų rekomendacijoms.

Leidyklos rekomenduoja: knygos, verstos iš lenkų kalbos

Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) inicijuojamo literatūrinio projekto „Pasaulio puslapiai“ metu kiekvieną mėnesį skiriamas dėmesį vis kitos kalbos verstinėms knygoms. Liepa – lenkų kalbos mėnuo! Tad kviečiame susipažinti su LLA narių siūlomomis iš lenkų kalbos verstomis knygomis.