Vilniaus dailės akademijos leidykla

Vienintelė tik originalius Lietuvos dailės tyrinėjimus publikuojanti leidykla.

Vilniaus dailės akademijos leidykla įkurta 1993 metais. Pirmuoju leidiniu ji pradėjo ir svarbiausią savo leidinių seriją  (Vilniaus dailės akademijos darbai), kurioje spausdinami moksliniai straipsniai meno istorijos ir teorijos temomis. Jau išleista 100 šios serijos knygų.

Kita leidyklos darbų kryptis – dailės istorijos ir teorijos tyrinėjimams skirtos mokslinės monografijos. Aktualus uždavinys yra vadovėlių, metodinių priemonių ir programų dailės specialybių studentams rengimas ir leidyba.

Atskirais albumais, aplankais, katalogais, apžvalginėmis knygomis publikuojama vertingiausia, jau dviejų šimtmečių tradicijas turinti Akademijos auklėtinių kūryba. Jos sklaida Lietuvoje ir pasaulyje – labai svarbi leidyklos misija.

Leidykloje reikšmingą vietą užima leidiniai, supažindinantys su Lietuvos regionų, miestų ir miestelių kultūros paveldo palikimui. Kol kas daugiausia knygų skirta Žemaitijos kraštui, leidžiama ir speciali „Žemaičių praeities“ serija.

Leidyklos akiratyje – originalūs tekstai apie Lietuvos dailę ir jos kūrėjus.

Marius Iršėnas: „Kūrybinių projektų procesas yra ne mažiau svarbus už galutinį rezultatą“

Vilniaus dailės akademijos (VDA) herbas simbolizuoja Lietuvą, Vilnių, meną ir mokslą. Taigi, dėsninga, kad VDA leidykla turi įsipareigojimų ir aiškią kryptį – spausdinti knygas meno istorijos ir teorijos temomis. Todėl ši leidykla turi labai ryškų veidą ir dažnai siaurą tikslinę auditoriją, besidominčią daile, architektūra, dizainu, paveldu. Yra išleista ir atsiminimų ar poezijos knygų, tačiau jos paprastai būna parašytos dailininkų. O kur dar leidykloje leidžiami lankstinukai, skelbimai...