K.A.2.0.2.4.

K.A.2.0.2.4. laureatai (-ės)

lauretai

Fotografavo Mindaugas Mikulėnas

Knygos apdovanojimuose visi laureatai buvo apdovanoti atminimo ženkliuku ir Knygos apdovanojimu: statulėle – vario knyga. Šiemes net trys apdovanojimai turėjo savo mecenatus, tad jų laureatai apdovanoti ir piniginėmis premijomis.

Kęstučio Keblio vardo premiją literatūros kritikui, -ei įsteigė Kęstučio Keblio šeima. Premijos tikslas – pagerbti literatūros kritikus, -es, įvertinant jų nuopelnus literatūros kūrinio kelyje pas skaitytojus. Kęstutis Keblys (1933–2019) – lietuvių literatūrologas, bendradarbiavęs žurnaluose „Aidai“, „Ateitis“, laikraštyje „Draugas“. Parašė straipsnių, recenzijų apie Kazimiero Barėno, Kazio Bradūno, Antano Škėmos ir kitų kūrybą. K.A.2.0.2.4. Premija šiais metais įteikta Jurgitai Žanai Raškevičiūtėi-Andriukonienei už argumentuotą, tiesią kritiką ir klasikinio recenzijos žanro tvirtumą.

Išradingiausiam vertėjui prizą už vertimą įsteigė leidykla „Alma littera“. Išradingiausiu vertėju tapo Vytas Dekšnys už jautrią klausą, kruopštų darbą ir vertėjo ištikimybę: 2023 metais Vytas Dekšnys išvertė Serhijaus Žadano knygą „Tarsi žuvis į juodą krantą“ (leidykla „Kitos knygos“), Tinos Oziewicz knygą „Ką veikia jausmai“ („Aukso žuvys“) ir Oleho Lyšehos knygą „Didysis tiltas“ (Asociacija „Bazilisko ambasada“).

Leidykla „Audioteka LT“ įsteigė premiją audioknygas garsinantiems atlikėjams, -joms. Jų steigiamos nominacijos „Metų balsas“. laureate tapo Vesta Šumilovaitė-Tertelienė už Margaretos Mitchell audioknygos „Vėjo nublokšti“ įgarsinimą.

Iš viso apdovanojimuose buvo paskelbti 13 nominacijų laureatų.

Literatūros redaktoriaus premija „Auksinė lupa“ atiteko Astai Bučienei už jautrų, apgalvotą ir tikslų grožinės literatūros redagavimą, kantrų ir taktišką bendravimą su autoriais ir vertėjais.

Jaunosios redaktorės prizas šiemet skirtas net dviems redaktorėms – Airai Niauronytei už pastangas iškelti į viešumą redaktorių darbo svarbą ir plėsti jų vaidmens supratimą bei Rasai Milerytei už drąsą žengti į knygų tvarkybos barus, už kruopštumą ir dėmesingumą tekstui.

Metų knygos dizaino apdovanojimas įteiktas Jurgiui Griškevičiui už taiklų turinio perteikimą dizaino sprendimais ir aukštos kokybės kartelės išlaikymą Rimo Vėžio knygoje „Prieš metus buvau citrina“ (išleido „Bazilisko ambasada“).

Apdovanojimas už Metų viršelio dizainą skirtas Linai Sasnauskaitei už tradicinių lietuviškų grafikos technikų estetikos įkvėptą viršelio iliustraciją, kuriančią išskirtinį viršelio dizainą Jurgos Tumasonytės knygai „Naujagimiai“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla).

Metų leidykla tapo „Aukso žuvys“ už atidą knygos formai ir turiniui, ryšį su autoriais, visuomeniškumą.

Knygos kaip įvykio apdovanojimas skirtas Liudviko Rėzos „Prutenai“ (vertė Antanas A.Jonynas, išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) už profesionalų Lietuvos literatūros istorijai reikšmingų tekstų vertimą ir parengimą, visų knygos detalių dermę.

Metų iliustracijos prizas teko Linai Itagaki už įtraukų pasakojimą kuriančias iliustracijas Mariaus Marcinkevičiaus knygoje „Mergaitė su šautuvu. Istorija apie mergaitę partizanę“ (išleido „Misteris Pinkmanas“), precizišką dėmesį detalėms ir pilietiškumo skatinimą.

Talentų puoselėtoju paskelbtas Pirmosios knygos konkursas už debiuto prestižą, dėmesį pradedantiesiems autoriams ir kruopštų darbą su rankraščiais.

Metų persikūnijimo apdovanojimas už meilę vietos kultūrai ir literatūrai skirtas Eglei ir Rokui Kašėtoms bei jų organizuojamam festivaliui „Čiulba Ulba“, skirtam Sigito Gedos kūrybai ir asmenybei. 

Metų reiškiniu už tekstų ribas peržengiančią visuomeninę veiklą, literatūros bendruomenės solidarumo skatinimą paskelbta Lietuvos rašytojų sąjungos paramos Ukrainai akcija (Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros fondas, Marius Burokas, Laurynas Katkus, Alė Mylimienė, Donatas Petrošius).