Anykščių rajono savivaldybė kviečia teikti kandidatus Antano Baranausko premijai – vienai reikšmingiausių literatūrinių premijų Lietuvoje

A. Baranausko literatūrinė premija skiriama kasmet už 3 (trejų) pastarųjų metų profesionalių kūrėjų grožinės literatūros kūrinius (knygas), skiepijančius meilę Lietuvos gamtai ar Antano Baranausko gimtinės aplinkai, atskleidžiančius žmogaus ir gamtos dvasinį ryšį, arba už 3 (trejų) pastarųjų metų profesionalios literatūrologijos kūrinius, skirtus Antano Baranausko kūrybai.

Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos mokslų akademija ir jos humanitarinės srities institutai bei kitos mokslo, švietimo ir kultūros institucijos Anykščių rajono savivaldybės administracijai gali pateikti po 1 (vieną) kandidatą Antano Baranausko literatūrinei premijai, nurodant autorių ir kūrinį, atitinkantį Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-184 patvirtintų nuostatų reikalavimus. Kviečiame aktyviai teikti kandidatus Antano Baranausko literatūrinei premijai.

Institucijų pateiktus kandidatus vertina A. Baranausko premijos komisija. Kasmet skiriama tik 1 (viena) A. Baranausko premija. Premijos dydis – 3000,00 (trys tūkstančiai) eurų. A. Baranausko literatūrinė premija įteikiama iki gruodžio 31 d. Kartu su pinigine premija įteikiamas laureato diplomas.

Paraiškas su kandidatų pavardėmis ir jų kūrybos rekomendacijomis bei 1 (vienu) rekomenduojamos įvertinti knygos leidiniu iki rugsėjo 30 dienos prašome teikti adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai arba šiuo adresu perduoti Bendrojo ir ūkio skyriaus Vieno langelio padalinio specialistui.

Informaciją teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijų skyriaus vedėja Kristina Jakubauskaitė-Veršelienė, tel. (8 381) 58 085, mob. 8 615 54 589.

Daugiau informacijos.