Renginiai

Kęstutis Kasparavičius – stebuklingų istorijų kūrėjas

441090342_988737152764337_5816833473962917027_n
Kategorija
Literatūrinis renginys
Data
Antradienis, gegužės 21, 2024 18:00
Vieta
Latako g. 3
Vilnius, Lietuva
Organizuoja
Vilniaus grafikos meno centras
2024 m. gegužės 21 – liepos 20 dienomis Vilniaus grafikos meno centro galerijoje „Kairė-dešinė“ veiks paroda „Kęstutis Kasparavičius – stebuklingų istorijų kūrėjas“. Atidarymas 2024 m. gegužės 21 d., 18 val.
Ši retrospektyvinė paroda sumanyta Kęstučio Kasparavičiaus jubiliejaus proga – tai tarsi sveikinimas kūrybiškam ir darbščiam dailininkų bendruomenės nariui. Ekspoziciją tiktų vadinti paties autoriaus sugalvotu žodžiu – „Kasparatorija“: čia savita dailininko kūrybos teritorija ir laboratorija, kurioje gimsta iliustracijos ir personažai, gyvenantys knygose ir skaitytojų galvose. Dailininkas savo kūryboje ištikimas vienai sričiai – knygai: jis sukūrė iliustracijas daugeliui vaikų literatūros klasikos kūrinių (Bürgerio, Milašiaus, Anderseno, Hoffmanno, Collodi ir kt.), iliustravo poezijos knygas, o piešdamas iliustracijas Edwardo Learo knygai atrado nonsenso estetiką ir vėliau ji tapo išskirtiniu Kasparavičiaus kūrybos bruožu. Iliustravęs įvairių autorių knygas, galiausiai ryžosi rašyti pats ir dabar jis yra jau 20 knygų vaikams rašytojas ir iliustruotojas. Jo iliustracijos glaudžiai susijusios su tekstu – autorius, tarsi knygų režisierius ir scenografas, pripildo jas šmaikščių veikėjų ir situacijų. Jo pasakų adresatas – ir vaikas, ir suaugėlis, o knygų poveikis – išskirtinai terapinis, ilgam įsimenantis: jos užaugino ne vieną Lietuvos vaikų ir jo kūrybos gerbėjų kartą.
Vaikų knygų dailininkas ir rašytojas Kęstutis Kasparavičius sukūrė ir iliustravo 63 knygas. Jo knygos išverstos į daugiau nei 20 kalbų. 1972 m. baigė M. K. Čiurlionio meno mokyklos choro dirigavimo, 1981 m. – Vilniaus dailės instituto pramoninės dailės (dizaino) specialybę. 1984 m. pasirodė pirmoji jo iliustruota knyga. 1990 m. įvertintas užsienyje – pelnė „Aukso plunksnos“ apdovanojimą Belgrade, 1993 m. – UNICEF Metų iliustruotojo vardą Bolonijos knygų mugėje. 1989–2010 m. iliustracijos buvo atrinktos į Bolonijos vaikų knygų mugės parodą, daug kartų dalyvavo Bratislavos iliustracijų bienalėje, 2016 m. surengė pirmąją parodą užsienyje „Dirigentas su teptuku“ Meno ir istorijos bibliotekoje Bolonijoje. Keletą kartų nominuotas Astridos Lindgren atminimo premijai ir Hanso Christiano Anderseno medaliui. 2010 m. apdovanotas Baltijos jūros regiono Jānio Baltvilko tarptautine vaikų literatūros ir knygos meno premija, 2019 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija, 2020 m. ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.
 
* Parodos laikotarpiu vyks susitikimai su autoriumi ir kuratore, edukacinės veiklos vaikams. Paroda yra festivalio „Kultūros naktis“ programos dalis. Daugiau informacijos apie visus renginius bus skelbiama graphic.lt ir VGMC socialinių tinklų paskyrose.
Kuratorė Jolita Liškevičienė
Grafinis dizainas Sigutė Chlebinskaitė
Architektūra Studija MOA
Koordinatorė Jurga Minčinauskienė
Organizatorius
Vilniaus grafikos meno centras
Projektą finansuoja:
LATGA, Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė
Partneriai:
IBBY Lietuva, Knygų šalis, leidykla „Aukso žuvys“, Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos kultūros institutas, LNDM Nacionalinė dailės galerija, Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Informaciniai partneriai:
artnews.lt, LRT, „7 meno dienos“
Informacija +370 5 261 1995, graphic.lt
Darbo laikas II–V 11–18 val., VI 11–15 val.
/
On May 21 – July 20, 2024, an exhibition titled "Kęstutis Kasparavičius, Creator of Miraculous Stories" will be on display at Vilnius Graphic Art Centre’s Kairė-dešinė gallery. The opening will be held on May 21, 2024, at 6pm.
This retrospective marks the anniversary of Kęstutis Kasparavičius, acting as a congratulation to an inventive and laborious member of the artists’ community. The show could well be titled with a word conceived by the author himself – "Kasparatory": it is the artist’s creative territory and laboratory where illustrations and characters inhabiting books and readers’ minds are born. In his work, the artist stays true to one field – book art; he has created illustrations for many children’s literature classics (Bürger, Milašius, Andersen, Hoffmann, Collodi and others), illustrated poetry books, and discovered the nonsensical aesthetic, which would become his trademark feature, while creating illustrations for Edward Lear’s book. Having illustrated books by various authors, Kasparavičius eventually dared to write himself, and currently is the author and illustrator of as many as 20 children’s books. His illustrations are closely related to the text – like a book director and set designer, the author fills them with witty characters and situations. The target audience of his tales includes children and adults equally, while the effect of the books is exceptionally therapeutic and lasting: they have raised several generations of Lithuanian children and fans of his work.
The children’s book illustrator and writer Kęstutis Kasparavičius has created and illustrated 63 books. His books have been translated to more that 20 languages. He finished the M. K. Čiurlionis School of Art in choir conducting in 1972, and graduated from Vilnius Art Institute with a degree in industrial design in 1981. The first book illustrated by him was published in 1984. The year 1990 saw him receive recognition abroad, when he won the Golden Pen award in Belgrade, while in 1993 he was named UNICEF Illustrator of the Year at the Bologna Children’s Book Fair. Kasparavičius’ 1989–2010 illustrations were selected for the Bologna Children’s Book Fair exhibition. He also took part in the Bratislava Illustration Biennial numerous times, and in 2016 held his first exhibition abroad, A Conductor With a Brush, at the Art and History Library in Bologna. The artist was nominated for the Astrid Lindgren Memorial Award and the Hans Christian Andersen Award several times. In 2010 he received the Jānis Baltvilks Prize, an international children’s literature award for the Baltic Sea countries, in 2019 the Lithuanian Government Art and Culture Award, and in 2020 the Cross of the Knight of the Order for Merits to Lithuania.
 
* There will be meetings with the author and the curator, educational activities for children during the exhibition. The exhibition is part of the "Culture Night" festival programme. More information about all events will be published on graphic.lt and VGMC social media accounts.
Curated by Jolita Liškevičienė
Graphic design by Sigutė Chlebinskaitė
Architecture by MOA Studio
Coordinated by Jurga Minčinauskienė
Organised by
Vilnius Graphic Art Centre
Exhibition funded by:
LATGA, Lithuanian Council for Culture, Vilnius City Municipality
Partners:
Aukso žuvys publishing house, IBBY Lietuva, Land of Books,
Lithuanian Artists’ Association, Lithuanian Culture Institute, Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, National Gallery of Art of the Lithuanian National Museum of Art
Media partners:
artnews.lt, LRT, 7 meno dienos
Contact us: +370 5 261 1995, graphic.lt
Opening hours: Tue–Fri 11am–6pm, Sat 11am–3pm