Renginiai

Zigmo Toliušio knygos „Atsiminimai ir apybraižos. Gyvenimo kelio pradžia (1889–1921)“ pristatymas

419397050_767347115429841_5507026505216712200_n
Kategorija
Literatūrinis renginys
Data
Ketvirtadienis, vasario 01, 2024 17:00
Vieta
Gedimino pr. 51
Vilnius, Lietuva
Organizuoja
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir Nacionalinės bibliotekos Lituanistikos skyrius
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į Zigmo Toliušio knygos „Atsiminimai ir apybraižos. Gyvenimo kelio pradžia (1889–1921)“ pristatymą, kuris vyks vasario 1 d. 17 val. Nacionalinės bibliotekos Valstybingumo erdvėje.
„Augau, mokiausi ir pradėjau savistoviai gyventi carizmo gadynėje. Dar būdamas gimnazijoje tapau tautiniai susipratusiu lietuviu ir patriotu. 1905 metų revoliucija, o vėliau universiteto studijos įkvėpė demokratinį nusistatymą, kuriam palikau ištikimas visą savo gyvenimą“, – apie savo gyvenimą pasakojo Z. Toliušis.
Nors Z. Toliušis paliko ryškų pėdsaką XX a. pirmosios pusės Lietuvos istorijoje, šios asmenybės biografija išsamiai neištyrinėta. Leidinyje pristatomas ankstyvasis jo gyvenimo laikotarpis – nuo gimimo 1889 m. Jurbarko apylinkėse, mokslo Kaune ir Sankt Peterburge, teisininko darbo Ukrainoje ir klajonių porevoliucinėje Rusijoje iki grįžimo į nepriklausomą Lietuvą po Pirmojo pasaulinio karo 1921 m. Šis laikotarpis daugumoje iki šiol paskelbtų veikalų apie Z. Toliušį apibūdintas itin fragmentiškai, dažniausiai apsiribojama keliais sakiniais apie išsilavinimą ir profesinę veiklą baigus aukštąjį mokslą.
Daugiau nei du dešimtmečius rašyti atsiminimai žymi reikšmingą Lietuvos kultūros ir visuomenės istorijos laikotarpį. Autorius, būdamas svarbių įvykių dalyvis ir liudininkas, pasižymi gebėjimu analizuoti ir sisteminti labai įvairią informaciją, tiksliu žodžiu, puikiu kalbos jausmu ir stiliumi, todėl šių atsiminimų vertė tampa dar didesnė. Knygoje skaitytojams patraukliai pasakojama apie Lietuvos kultūrai svarbų istorinį laikotarpį, į jį žiūrima intelektualaus ir itin aktyvaus kultūros bei visuomenės veikėjo akimis.
Tai gyvas pasakojimas apie Lietuvai svarbius istorijos ir kultūros reiškinius, tarptautinių įvykių atgarsius. Jis papildo ir praplečia iki šiol turėtas žinias apie kultūros, mokslo, visuomeninės ir politinės veiklos iškilius asmenis, sudaro galimybę iš arčiau pažvelgti į paties autoriaus išskirtinę asmenybę, jo indėlį stiprinant šalies politinę ir teisinę sistemą.
Renginyje dalyvaus knygos sudarytojai Irmina Abramovienė ir dr. Tomaszas Błaszczakas, recenzentas dr. Mindaugas Tamošaitis. Renginį moderuos Nacionalinės bibliotekos Lituanistikos skyriaus vadovas dr. Dainius Vaitiekūnas.
Knygos leidybą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos advokatūra.
Bus galima įsigyti pristatomą knygą.