Renginiai

Nijolės Marytės Šerniūtės romano "Vilkų Kampo Eliza" pristatymas

398315973_657062769887626_2100312031864633740_n
Kategorija
Literatūrinis renginys
Data
Antradienis, lapkričio 21, 2023 18:00
Vieta
Šv. Jono 11-16
Vilnius, Lietuva
Organizuoja
Asociacija Slinktys ir Vilnius, Unesco literatūros miestas
Lapkričio 21 d., antradienį, 18 val. Vilniaus literatų namuose vyks Nijolės Marytės Šerniūtės romano „Vilkų Kampo Eliza“ pristatymas.
Dalyvaus: rašytoja Nijolė Marytė Šerniūtė, literatūrologės dr. Ilona Čiužauskaitė, dr. Alma Lapinskienė, skaitovas Juozas Šalkauskas, leidyklos „Slinktys“ vadovas Juozas Žitkauskas.
************************************************
Apie knygą
Romano veiksmas nukelia į XIX amžiaus pirmąją pusę, į du kaimus, kurių vienas, Grabupiai, yra lietuvninkų žemėse, o kitas, Oželiai, dūnininkų Žemaitijoje. Tokią laiko ir erdvės sąrangą autorė pasirinko neatsitiktinai, juk, kaip rašė knygoje „Raišas paukštis“, vienų jos protėvių šaknys Klaipėdos krašte buvo įaugusios, o kitų – tuojau už rubežiaus. Vadinasi, romanas laikytinas ne tik istoriniu, bet ir autobiografiniu.
Knyga „Vilkų Kampo Eliza“ svarbi ir kaip Klaipėdos krašto lietuvybės liudijimas. Pasakodama apie giminių, šeimų, žmonių, lietuvninkų ir žemaičių, likimus, autorė tarsi atskleidžia Klaipėdos devizo „Esame viena tauta, viena žemė, viena Lietuva“ giluminę esmę, jo istorinį pamatą.
Autorė meistriškai supina, suriša jų gyvenimo linijas, sukurdama tankų meninį audinį, kuriame regime jų kovą dėl būvio skaudžių istorijos kirčių fone. Centrinė kūrinio ašis – Eliza, graži, stiprios dvasios moteris, apie ją sukasi pasakojimas, čia nutoldamas prie kito personažo, čia ir vėl tuoj sugrįždamas. Sodrus, įtaigus, vaizdingas pasakojimas plaukia ramia tėkme, vietomis primena poringę ar legendą su lemtingais sutapimais, net mistikos šešėliais, su kaimo žmonių išmintimi, paprasta, iš gyvenimo patyrimo.
(Alma Lapinskienė)