Renginiai

Trumpametražių filmų peržiūra: queer atmintys

338436020_1207888243203889_7246956221026469076_n
Kategorija
Literatūrinis renginys
Data
Trečiadienis, gegužės 03, 2023 19:00
Vieta
V. Putvinskio g. 56-1
Kaunas, Lietuva
Organizuoja
Kauno menininkų namai / Kaunas Artists' House
??????: gegužės 3 d., 19 val.
?????: Kauno menininkų namai
- EN below -
Koks apima džiaugsmas, kuomet per literatūros pamoką Bitės Vilimaitės tekste randi žodį „lesbietės” bei mokytoja papasakoja apie Jurgio Savickio novelę, kurioje yra queer veikėjas. Ir kaip alkanai lauki daugiau tokių istorijų… Vadovėliuose skaityti apie įvairialytiškumą senovės kultūrose, rasti šaltinių, kurie liudija queer žmonių egzistavimą kitur nei psichinių ligų istorijose ir kriminaliniuose įrašuose. Norėtųsi klausytis pasakojimų apie žmonių ryžtą ir solidarumą, mokytis iš jų kovų už lygias teises, visoms ir visiems ????????? augti be gėdos ir kaltės.
Deja, kitokios patirtys, netelpančios į ?????̨ istorinį naratyvą, dažnai būna nustumiamos į paraštes, užtildomos ar visiškai ištrinamos. Todėl jas išsaugoti, jomis dalintis ir užtikrinti, kad niekas neaugtų galvodama „aš toks vienintelis”, tenka pačiai bendruomenei.
Gegužės 3d. 19 val. susitikime KMN salėje: kartu pažiūrėsime du trumpametražius filmus, tyrinėjančius queer atmintį, o po jų kviesime įamžinti savo asmeninę istoriją*. Užrašytos (anoniminės) dalyvių istorijos bus perduotos Lietuvos queer archyvui (https://isgirsti.lt/queer-archyvas/#queerarchyvas).
?????????̈??? / ??????? ?????? | Katharina Voss | Vokietija | 29 min.
?? ????? | Paloma Orlandi Castro | Argentina | 17min.
RENGINYS VYKS ANGLŲ KALBA (filmai bus rodomi su anglų k. subtitrais).
Renginį inicijuoja Kauno menininkų namų savanorės.
Renginys nemokamas.
* Su savimi kviečiame atsinešti istoriją ir ją įamžinantį objektą (nuotrauką, atvirutę, pakabuką ar bet kokį mažmožį kuris jums asocijuojasi su konkrečia jūsų patirtimi).
---
What a joy to find the word "lesbians" in Bitė Vilimaitė's text during a literature lesson, and when the teacher tells you about Jurgis Savicki's short story that has a queer character. The hunger for more stories like this... Reading textbooks about sexuality in ancient cultures, finding sources that testify to the existence of queer people in other than medical and criminal records. Wishing to hear stories about people's determination and solidarity, to learn from their struggles for equal rights, for everyone to grow without shame and guilt.
Unfortunately, experiences that do not fit into the ??????ℎ? historical narrative are often marginalized, silenced, or completely erased. Therefore, it is up to the community to preserve them, share them and ensure that no one grows up thinking "I am the only one like this".
May 3rd, 19:00 let’s meet in KAH hall: together we will watch two short films exploring queer memory and we will invite you to immortalize your personal story*. The written (anonymous) stories of the participants will be handed over to the Lithuanian queer archive (https://isgirsti.lt/queer-archyvas/#queerarchyvas).
?????????̈??? / ??????? ?????? | Katharina Voss | Germany | 29 min.
?? ????? | Paloma Orlandi Castro | Argentina | 17min.
THE EVENT WILL BE HELD IN ENGLISH (films will be shown with English subtitles).
Event is initiated by Kaunas artists' house volunteers and is free of charge.
* We invite you to bring a story and an object that commemorates it (a photo, postcard, pendant or any small thing that you associate with your specific experience).