Apie Lietuvos mokinių skaitymo įgūdžius

Šių metų pradžioje Lietuvos leidėjų asociacijoje praktiką atliko Utrechto universiteto literatūros studijų magistrantas Laurynas Petrauskas, kuris savo magistro darbo tema pasirinko rašyti apie Lietuvos paauglių skaitymo įgūdžius. Jis apklausė 450 mokinių 14-19 amžiaus grupėje. Keletas jo darbo išvadų.

  1. Kalbėdami tiek apie priežastis, tiek apie būdus, kurie sudomintų knygomis, paskatintų juos skaityti, paaugliai nurodė tris pagrindines problemas: koncentracijos stoka, pasirinkimo laisvės stoka mokymo įstaigose ir patarimų, gairių nebuvimas. Pirmos dvi problemos dominuoja ir pasikartoja viso tyrimo metu.
  2. Mokiniai mėgsta skaityti komiksus. Įdomu ir tai, jog komiksai tyrime tapo netgi populiaresni nei negrožiniai kūriniai (biografijos, autobiografijos ir kiti). Vis dėlto, grožinė literatūra išlieka populiariausiu žanru.
  3. Jeigu reikia kalbėti apie perskaitytas knygas, paaugliai saugiausiai ir geriausiai jaučiasi tai darydami su draugais. Taip pat didelė dalis atsakiusiųjų nurodė, jog skaitantys draugai juos irgi motyvuoja skaityti. Šie du atsakymai leidžia daryti išvadą, jog yra verta skatinti skaitymą per užsiėmimus, kuriuose paaugliai dalyvauja kartu su savo draugais, su kuriais dalydamiesi savo literatūrinėmis įžvalgomis, jaučiasi patogiai. Svarbu paminėti ir tai, kad tokie užsiėmimai turėtų būti ne akademiniai, o laisvo formato.
  4. Leidėjams aktuali išvada: didžioji dauguma paauglių vis dar renkasi spausdintas knygas kaip mėgstamiausią skaitymo formatą ir tikriausiai tai greitu metu nesikeis. Keletas apklaustųjų į atsakymo laukelį įrašė audio knygas.
  5. Tik maždaug pusė atsakiusiųjų mano, jog jų vietinės bibliotekos turi pakankamai įvairų turinį. Didžiausias nepasitenkinimas bibliotekų turiniu yra mažesniuose miestuose. Turint omeny tai, jog didelė dalis paauglių pageidautų daugiau literatūrinių gairių, ši problema yra opi, nes jeigu paaugliai ir turėtų asmeninį rekomenduojamų knygų sąrašą, tai nereiškia, jog tos knygos jiems bus prieinamos. Vis dėlto kai kurios mokyklos turi legalias prieigas prie įvairių internetinių šaltinių, pvz. ,Vyturio“ skaitmeninės bibliotekos.
  6. Mokytojai visais būdais bando sudominti savo mokinius skaityti. Jie tai daro tiek mokyklose, tiek už jų ribų. Atliekant tyrimą kilo tokia mintis: atlikti detalią apklausą ir išsiaiškinti, kokie, anot mokytojų, yra efektyviausi skaitymo skatinimo būdai. Tada padaryti viešą sąrašą su prieiga mokytojams, kurie galėtų semtis idėjų ir pritaikyti tam tikras iniciatyvas savo mokyklose.
  7. Ne tik patys mokiniai, bet ir mokytojai nurodo, jog dėmesio sutelkimas yra vis gilėjanti problema kalbant apie moksleivių skaitymo įgūdžius.
  8. Kaip ir buvo manyta, mokytojai neturi daug laisvės analizuoti kūrinius už privalomosios programos ribų ir jaučiasi jos suvaržyti. Visi tyrimo metu apklausti mokytojai tikisi, kad pasikeitus privalomajam literatūros sąrašui, jie tos laisvės turės daugiau.

1 

Atsakymo variantai:

Mėlyna: Geresnis dėmesio sutelkimas
Raudona: Laisvė renkantis literatūrą
Oranžinė: Patogesnė prieiga prie bibliotekų, jų išteklių
Tamsiai žalia: Priklausymas skaitančiai bendruomenei
Violetinė: Rekomendacijos
Šviesiai mėlyna: Skaitantys draugai
Rožinė: Skaityti daugiau nenoriu
Žalia: Tapimas knygų klubo nariu

2

Atsakymo variantai:

Mėlyna: Grožinė literatūra  
Raudona: Informacinės knygos (pvz. enciklopedijos)
Oranžinė: Komiksai
Tamsiai žalia: Laikraščiai
Violetinė: Negrožinė literatūra
Šviesiai mėlyna: Poezija
Rožinė: Žurnalai
Žalia: Straipsniai internete

3 

Atsakymo variantai:

Mėlyna: Kiekvieną diena
Raudona: Kartą per savaitę
Oranžinė: Kartą per mėnesį
Tamsiai žalia: Beveik niekada
Violetinė: Niekada

4

Atsakymo variantai:

Mėlyna: Taip
Raudona: Ne
Oranžinė: Neprisimenu

 

Teksto ir grafikų aut. Laurynas Petrauskas