Bibliotekininkai ir leidėjai telkia jėgas

Šiandien, vasario 2 dieną, įvyko nuotolinis Lietuvos leidėjų asociacijos valdybos ir bibliotekininkų organizacijų susitikimas. Jame dalyvavo Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Jolita Steponaitienė, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos vadovė Emilija Banionytė, Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė Danguolė Abazoriuvienė, Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos pirmininkė Žaneta Pratusevičienė ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos mokyklų skyriaus pirmininkė Leonija Kėvalienė.

Susitikime buvo aptarti iššūkiai, su kuriais susiduria Lietuvos viešosios ir mokyklų bibliotekos, bendri leidėjų ir bibliotekininkų tikslai bei sutarta dėl strateginių veiklos krypčių.

Ir leidėjai, kuriantys turinį, ir bibliotekininkai kaip tarpininkai tarp skaitytojų ir knygų, sutarė, jog pagrindinis visų tikslas yra visuomenės ugdymas per skaitymą. Mums rūpi, kad visuomenė būtų raštinga, kūrybinga, apsiskaičiusi, emociškai sveika: skaitymas ne tik moko rašyti, turtina žodyną bei skatina kūrybiškumą, taip pat jis mažina stresą, ugdo socialinius įgūdžius, praplečia horizontą. Todėl itin svarbu, kad lengvą priėjimą prie knygų turėtų ir kiekvienas mokinys savo mokyklos bibliotekoje ir kiekvienas suaugęs žmogus viešosiose bibliotekose.

2008 metais Valstybės ir savivaldybių biudžete bibliotekoms dokumentams įsigyti buvo skirti 2,52 mln. Eur. Tačiau 2010 metais finansavimas kritiškai sumažėjo: beveik 4 kartus! Nepaisant to, kad vėliau finansavimas fondams formuoti po truputį vis kilo, 2018 ir 2019 metais leidiniams (įskaitant ir el. knygas) įsigyti buvo skirta 2,04 mln. Eur. 2020 metai bibliotekoms buvo geriausi nuo 2008-ųjų: dėl COVID-19 sukeltos pandemijos bibliotekų fondams finansuoti papildomai skirti 1.7 mln. buvo gyvybiškai svarbūs, naujausi leidiniai pasiekė ir mažiausius bibliotekų filialus bei skyrius. Bendra 2020 metų suma knygoms ir spaudiniams įsigyti siekė 4 ml. 46 tūkst. eurų. 2021 metais skirta suma – 2.66 mln., tad vienam žmogui tenka 0,95 Eur, kai ES vidurkis yra 1,22 Eur. Mokyklų bibliotekos atskiro finansavimo knygoms įsigyti negauna ir labai dažnai mokyklų bibliotekos fondo turinys priklauso nuo mokyklos vadovybės.

Susitikime visi sutarė, jog bibliotekų fondų finansavimas turėtų būti nuoseklus, o mokyklų bibliotekoms skiriamas atskiras finansavimas, kad kiekviena mokykla savo bibliotekos fondus galėtų papildyti ne tik vadovėliais, bet ir grožine literatūra įvairaus amžiaus vaikams. Skaitymas yra pamatinė bet kokio dalyko mokymosi sąlyga, todėl jam turėtų būti suteikiamos visos sąlygos nuo ankstyvo amžiaus.