Skaitymo įgūdžių tyrimai: skaitymas vis dar yra svarbi kultūros dalis

Ar naujosios žiniasklaidos priemonės gali pakeisti tradicinį skaitymą? Ar vis dar sugebame pasinerti į ilgesnius tekstus? Ar ekranai pakeitė mūsų skaitymo ypatumus? Tarptautinė leidėjų asociacija ir Norvegijos leidėjų asociacija pabandė atsakyti į šiuos klausimus, pasitelkdamos įvairiose šalyse rengtas apklausas, atskleidžiančias skaitymo įpročių vystymąsi. Asociacijų parengtoje ataskaitoje apžvelgiamos skirtingose valstybėse organizuojamos skaitymo iniciatyvos ir jų indėlis į skaitymo skatinimą, atkreipiamas dėmesys į skaitymo problemą ir analizuojami tyrimai, padedantys išsiaiškinti galimas sumažėjusio skaitymo priežastis.

 

Pagrindinės ataskaitoje pristatytos įžvalgos:

 • Tradicinio knygų skaitymo sumažėjimas per paskutiniuosius 20 metų – pasaulinė tendencija.
 • Skaitymo sumažėjimo lygis skirtingose šalyse skiriasi.
 • Daugelyje šalių kreivė suplokštėjo ir matomas nedidelis pakilimas.
 • Didžiausias sumažėjimas fiksuojamas jaunimo amžiaus grupėse, ypač paauglių ir 18–35 metų amžiaus suaugusiųjų kategorijose.
 • Moterys skaito daugiau nei vyrai.
 • Vyresni skaitytojai yra kur kas ištikimesni, lojalesni.
 • Didelė dalis skaitančiųjų perskaito mažiau knygų nei anksčiau.
 • Daugiau skaitančiųjų skaito rečiau.
 • Skaitančiųjų kiekvieną dieną skaičius mažėja, tačiau daugėja skaitančiųjų kelis kartus per savaitę.
 • Visiškai neskaitančiųjų skaičius mažėja.
 • Keliose šalyse populiarėja laisvalaikio skaitymas.
 • Daugiausia skaitymo skatinimo iniciatyvų yra nukreipta į vaikus, mažiau – į suaugusiuosius.
 • Skaitymo skatinimo projektai dažniausiai akcentuoja kiekybę, pvz., skaitymo konkurse apdovanojamas daugiausiai puslapių perskaitęs dalyvis.
 • Daug skaitymo iniciatyvų nukreipta į vaikus, siekiant skatinti skaitymą atostogų metu.
 • Taip pat yra skaitymo skatinimo priemonių, nukreiptų į kokybę: dienos, kai skaitoma garsiai; knygų įsigijimas; kitokia knygų sklaida.
 • Knygų dovanojimas daugelyje šalių yra labai svarbus, siekiant padidinti knygų prieinamumą.

Nors keletas šalių pranešė apie teigiamą skaitymo elgsenos raidą, žvelgiant plačiau, fiksuojama skaitymo mažėjimo tendencija. Įvairios medijos vis labiau konkuruoja dėl vartotojų laiko, tačiau galima įžvelgti keletą priežasčių tikėtis, kad spaudimas, kylantis iš kitų pramogų šaltinių, artimiausiu metu pasikeis.

Optimizmo įkvepia apklausose dalyvavusių respondentų išreikštas noras skaityti daugiau, o ir pats skaitymas vis dar užima stiprią kultūrinę poziciją. Tai reiškia, kad potencialūs skaitytojai egzistuoja ir įmanoma juos sugrąžinti prie knygų. Tai pasiekti padėtų susitelkimas į skaitymą ir skaitymo aktyvumo matavimas bėgant laikui.  

Tuo pačiu verta kurti strategijas ir organizuoti skaitymo iniciatyvas, kurios padėtų išsaugoti skaitytojus arba juos susigrąžinti. Strategijos turėtų apimti tiek vaikus, tiek suaugusiuosius ir atsižvelgti į skaitymo įpročių pokyčius tiek formato, tiek žanro prasme.

Daugelis pasaulyje renkasi skaitmeninį turinį, kuris keičia skaitymo ypatumus: trumpesnės, dažnesnės skaitymo sesijos, dažniausiai, tuo pačiu užsiimant kitomis veiklomis.

Italija pasiūlė įdomų būdą matuoti skaitymo aktyvumą ateityje ir sukonkretinti apklausas, kurios suteiktų duomenis, reikalingus skaitymo skatinimo priemonių diegimui. Italija plečia skaitymo sąvoką, siekdama gauti svarbios informacijos, kuri leistų pasiekti naujas skaitytojų grupes.   

Informacija apie vaikų skaitymo skatinimo priemones yra lengvai prieinama, todėl svarbu tęsti šį darbą, kadangi tyrimai rodo, kad suaugusieji vaikams skaito mažiau. Tėvai vis dažniau naudojasi audio knygomis ir kitomis skaitmeninėmis medijomis užuot skaitę savo atžaloms patys. Nemažai organizacijų užsiima literatūros vaikams sklaida, stipriai susitelkdamos į skaitymą.

Rasti gerų suaugusiųjų skaitymo skatinimo priemonių sunkiau.  Svarbu pabrėžti, kad jauni saugusieji patenka į rizikos grupę – joje skaitymas sparčiai mažėja. Ši skaitytojų grupė yra svarbi grandis, siekiant išsaugoti vaikystėje įgytus skaitymo įpročius ir tęsti skaitymą suaugus. Jei šie skaitytojai bus prarasti, ir toliau bėgant metams bus matomas stabilus skaitytojų skaičiaus mažėjimas.

Detaliau su ataskaita galima susipažinti čia