Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga antrą kartą skelbia vertingiausios verstinės humanitarinės literatūros metų sąrašą

Gerai, pagaviai parašytos dalykinės literatūros paklausa ir pasiūla didėja visame pasaulyje. Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga, norėdama padėti skaitytojams susiorientuoti tarp gausybės lietuviškai išleistų knygų, jau antrus metus atrinko vertingiausią verstinę humanitarinę literatūrą.

 

Humanitarinės literatūros sąrašas buvo sudarytas pagal šiuos kriterijus:

- humanitarinė literatūra (aktualūs leidiniai ekonomikos, vadybos, psichologijos, filosofijos, pedagogikos, kalbotyros, literatūros mokslo, istorijos ir pan. temomis);

- kultūrinė intelektualinė kūrinio vertė (pagrindinis kriterijus);

- vertimas pirmą kartą išleistas 2019 metais;

- įtaigus stilius;

- pakankamai geras vertimas.

 

Knygas vertino LLVS ekspertai: Laurynas Katkus, ūnas Gerbutavičius, Lina Ožeraitytė ir Dalius Jonkus.

 

2019-ųjų Metų humanitarinių verstinių knygų 25-tukas

 1. Ackerman, Jennifer. Genialieji paukščiai. Iš anglų k. vertė Kasparas Pocius. – Kitos knygos,  2019.
 2. Bakewell, Sarah. Egzistencialistų kavinėje: laisvė, būtis ir abrikosų kokteilis su Jeanu-Pauliu Sartreʼu, Simone de Beauvoir, Albertʼu Camus, Martinu Heideggeriu, Edmundu Husserliu, Karli Jaspersu, Mauriceʼu Merleau-Ponty ir kt. Iš anglų k. vertė Viktorija Uzėlaitė. – Tyto alba, 2019.
 3. Balthasar, Hans Urs von. Pasaulio širdis. Iš vokiečių k. vertė Giedrė Sodeikienė. – Katalikų pasaulio leidiniai, 2019.
 4. Bauman, Zygmunt ir Raud, Rein. Savasties praktikos. Iš anglų k. vertė Kęstas Kirtiklis. – Apostrofa, 2019.
 5. Berger, John kartu su Mike Dibb, Sven Blomberg, Chris Fox, Richard Hollis. Kaip menas moko matyti. Iš anglų k. vertė Paulius Jevsejevas. – Kitos knygos, 2019.
 6. Churchill, Winston. Mano jaunystė, 1874-1904. Iš anglų k. vertė Rasa Drazdauskienė. – Briedis, 2019.
 7. Ciceronas. Apie lemtį. Iš lotynų k. vertė Živilė Pabijutaitė. – Jonas ir Jokūbas, 2019.
 8. Deleuze, Gilles ir Guattari, Félix. Kas yra filosofija?Iš prancūzų k. vertė Daina Habdankaitė ir Nijolė Keršytė. – Jonas ir Jokūbas, 2019.
 9. Freud, Sigmund. Gedulas ir melancholija. Anapus malonumo principo. Ego ir Id. Iš vokiečių k. vertė Antanas Gailius. – Vaga, 2019.
 10. Gadamer, Hans-Georg. Tiesa ir metodas: pamatiniai filosofinės hermeneutikos bruožai. Iš vokiečių k. vertė Alfonsas Tekorius. – Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2019.
 11. Galeotti, Mark. Vory: Rusijos supermafija. Iš anglų k. vertė Aidas Jurašius. – Briedis, 2019.
 12. Hardt, Michael ir Negri, Antonio. Imperija. Iš anglų k. vertė Kasparas Pocius. – Kitos knygos, 2019.
 13. Hawking, Stephen. Trumpa laiko istorija: nuo Didžiojo Sprogimo iki juodųjų skylių. Iš anglų k. vertė Paulius Jevsejevas. – Kitos knygos, 2019.
 14. Illich, Ivan. Išmokyklinti visuomenę. Iš anglų k. vertė Paulius Jevsejevas. – Kitos knygos, 2019.
 15. Matulaitis, Jurgis. Socialinė filosofija. Iš lenkų ir lotynų k. vertė Gintautas Vyšniauskas. – Valstybingumo studijų centras, 2019.
 16. May, Rolo. Drąsa kurti. Iš anglų k. vertė Gediminas Tumėnas. – Gelmės, 2019.
 17. Nault, Jean-Charles. Vidudienio demonas: Akedija, mūsų laikų blogis. Iš prancūzų k. vertė Akvilė Melkūnaitė. – Katalikų pasaulio leidiniai, 2019.
 18. Platonas. Gorgijas. Iš senosios graikų k. vertė Tatjana Aleknienė. – Žara, 2019.
 19. Ros García, Salvador. Dievo patirtis gyvenimo viduryje. Iš ispanų kalbos vertė Jūratė Micevičiūtė. – Katalikų pasaulio leidiniai, 2019.
 20. Snyder, Timothy. Juodžemis: Holokaustas kaip istorija ir perspėjimas. Iš anglų k. vertė Aistis Žekevičius. – Jotema, 2019.
 21. Sverdrup-Thygeson, Anne. Vabzdžių planeta: kodėl žmonija be jų neišgyventų. Iš norvegų k. vertė Eglė Išganaitytė-Paulauskienė. – Baltos lankos, 2019.
 22. Tegmark, Max. Gyvybė 3.0: žmogus dirbtinio intelekto amžiuje. Iš anglų k. vertė Daiva Vilkelytė. – Tyto alba, 2019.
 23. Weatherford, Jack. Čingischanas: modernaus pasaulio kūrimas. Iš anglų k. vertė Edmundas Juškevičius. – Briedis, 2019.
 24. Winterberg, Sonya. Mes vilko vaikai: palikti Rytų Prūsijoje. Iš vokiečių k. vertė Dalia Kižlienė. – Briedis, 2019.
 25. Wright, Robert. Kodėl budizmas yra pagrįstas. Iš anglų k. vertė Algirdas Kugevičius. – Kitos knygos, 2019.

 

Projektą remia: LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

 

Šaltinis: Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga