Žodis 21-osios Vilniaus knygų mugės atidarymui

„Gyventi reikia be formulių“ – teigia Jonas Mekas.

Bet kas tai yra formulės? Lotyniškas žodis „formula“ pirmine prasme – tai „maža forma“, „formelė“. Kitaip tariant – tokia forma, kuri yra labai siaura, ribota, suspausta.

Jonas Mekas yra rašęs ir apie formą kaip stebuklą: „Gera poezija, kaip gamta, gimdo poeziją. Žodžio stebuklas. Formos stebuklas. Aš skaitau ir staiga, po ilgų mėnesių tylos, mano kūnas, mano kraujas, mano kūno ląstelės pradeda virpėti, užgautos poezijos, jos pradeda skambėti“.

Gyventi reikia be formulių. Be formelių. Bet neišgyventume be stebuklingų formų – poezijos, literatūros, meno.

Kas yra knyga šiandien, nepriklausomybės trisdešimtmetį pasitinkančioje Lietuvos visuomenėje? Sėkmės ir pelno formulė, reklamuojama, tiražuojama – bet ribota, it rėmuose suspausta? Ar vis dar – kalbos grožio ir knygos meno stebuklas, kurio prisilietus suskamba mūsų kūnų ir protų ląstelės?

Kas yra šiuolaikinė literatūra? Ardanti išankstines stereotipines formules ar pasiduodanti joms galia? Ar maištaudama, vengdama formulių, literatūra tebepasiekia aukštąsias formas, ar pakeliui netampa beformė?

Kas yra Vilniaus knygų mugė? Jau nusistovėjęs, įprastas modelis, ar gyvai kintanti, auganti, užpildanti vis naujas erdves didžiausio mūsų literatūrinio įvykio forma?

Kviečiu jus visus gyvai ieškoti atsakymų į atvirus klausimus 21-osios Vilniaus knygų mugės programoje, jos susitikimuose ir diskusijose. Visuomet geriau ieškoti atsakymų kaip hipotezių, negu kaip formulių. Nuoširdžiai dėkoju mugės organizaciniam komitetui, Lietuvos leidėjų asociacijai, Lietuvos kultūros institutui, Lietuvos parodų ir kongresų centrui „Litexpo“, visiems leidėjams ir dalyviams už tai, kad bendromis pastangomis šiemet ir vėl turime be galo turtingą programą, su daugybe knygų naujienų, su itin įdomiais Lietuvos ir užsienio autoriais. Už tai, kad visi kartu siekiame atrastas formas tobulinti toliau.

Pabaigai savęs ir jūsų paklausiu – kas yra forma, kuriai netinka jokia formulė? Ir atsakysiu šviesios atminties poeto Kęstučio Navako žodžiais: tai – taškas.

taškas

Susitraukia į tašką menas
ir poezija ima stoti
mes apsvaigę kaip jonas mekas
kino juostose užkoduoti

ir kažkokios nebeįdėmios
blėsta liepos prie plyno kelio
vis mažėdamos eina dienos
tartum skaitmenys po kablelio

<...>

štai žvelgiu kaip lietus keliauja
kaip pritūpęs kažką vis renka
ir liečiu tavo ranką sauja
kurioje dar daugybė rankų

rodos visos mane jos vedas
iš tavęs pro kiekvieną plyšį
susitraukė į brūkšnį menas
aš išeisiu bet tu – sugrįši

 

Ačiū visiems, šiemet dar kartą sugrįžusiems į Vilniaus knygų mugę. Tegu jos šurmulyje mus veda skambančių formų ilgesys.

Mindaugas Kvietkauskas
Kultūros ministras