Metų knygos rinkimai: Lietuvos leidėjų asociacijos pozicija

Lietuvos leidėjų asociacija palaiko visas skaitymo skatinimo iniciatyvas bei knygų premijų konkursus, organizuojamus Lietuvoje. Tai yra būdas kurti skaitymo ir knygos prestižą, skatinti žmones diskutuoti apie perskaitytas knygas.

Metų knygos rinkimai yra viena tokių akcijų, kurios metu atrinktoms knygoms skiriamas didesnis dėmesys ir viešumas: knygos aptariamos LRT televizijos ir radijo eteryje, rašytojai susitinka su skaitytojais bibliotekose ir mokyklose, o bibliotekos turi galimybę rašyti paraiškas ir gauti Metų knygos rinkimų penketukus savo skaitytojams.

Tačiau Lietuvos leidėjų asociacija reiškia susirūpinimą, jog šio, Lietuvos skaitytojams puikiai žinomo konkurso, kriterijai bei nuostatai nėra aiškūs ir prieinami visuomenei. Migloti yra abiejų komisijų sudarymo principai bei knygų atrankos kriterijai. LLA valdybos nariai kelia klausimą, ar tautos vardu skelbiama Metų knyga gali būti renkama tik iš komisijos pasiūlytų knygų, o galbūt komisija turėtų atsižvelgti ir į skaitytojų nuomonę.

Džiaugdamiesi aktyviu skaitytojų dėmesiu akcijai „Metų knygos rinkimai“ ir reakcija į šiemet komisijų siūlomas knygas, Lietuvos leidėjų asociacija ateityje iš akcijos organizatorių tikisi aiškių kriterijų ir viešumo.