Po diskusijos „ES autorių teisių reformos poveikis visuomenei“

Lietuvoje apie šią direktyvą itin mažai ir negarsiai kalbėta, nepasitaikė analitinių straipsnių šia tema, griežtesnių reakcijų. Todėl Lietuvos leidėjų asociacija iniciavo pokalbį apie šią direktyvą bei jos poveikį visuomenei ir profesinei bendruomenei, ir kovo 1 dieną Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įvyko seminaras – diskusija „ES autorių teisių reformos poveikis visuomenei“. Seminarą – diskusiją organizavo Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, bendradarbiaujant su advokatų kontora „Ellex“; Lietuvos leidėjų asociacija; Lietuvos gretutinių teisių asociacija „AGATA“; ES Komisijos atstovybė Lietuvoje; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; Lietuvos bibliotekininkų draugija.   

Seminarą moderavo ir pagrindines naujienas apie direktyvą pristatė prof. dr. Vytautas Mizaras, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Europos intelektinės nuosavybės teisės ir privatinės teisės mokslo centro vadovas, advokatas. Didelio susidomėjimo sulaukęs seminaras įrodė, jog temą apie autorių teises Lietuvoje yra svarbi ir įdomi, tačiau iki šiol mažai aptarta.

Prof. Vytautas Mizaras išvardino pagrindinius direktyvos tikslus: sudaryti geresnes naujų naudojimo būdų taikymo sąlygas mokslinių tyrimų, švietimo ir kultūros paveldo išsaugojimo srityse; ES lygmeniu suderinti ir pritaikyti autorių ir gretutinių teisių išimtis ir apribojimus tobulėjančių skaitmeninių technologijų atžvilgiu; užtikrinti geresnę vienos valstybės sienas peržengiančią prieigą prie autorių teisių saugomo turinio paslaugų; užtikrinti, kad tam tikrų tipų naudojimo būdai šiose srityse būtų teisėti, be kita ko, peržengiant vienos valstybės sienas; aiškiau apibrėžti internetinių paslaugų teikėjų vaidmenį platinant kūrinius ir kitus saugomus objektus.

Esminiai pokyčiai, kurie sulaukė daugiausiai komentarų internetinėje erdvėje, yra susiję su Direktyvos 11 ir 13 straipsniais. 11 straipsnis numato elektroninės spaudos (žiniasklaidos) publikacijų leidėjų išimtines teises leisti arba uždrausti atgaminti ir viešai paskelbti (padaryti prieinamas skaitmeninėje erdvėje) spaudos publikacijas. 13 straipsnis apibrėžia turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjų, saugančių didelį kiekį jų naudotojų įkeltų kūrinių ir kitų saugomų objektų, vaidmenį skaitmeninėje rinkoje, o taip pat nustato naujas pareigas tokiems paslaugų teikėjams. Pasipiktinimą didiesiems internetinės žiniasklaidos atstovams kelia tai, jog priėmus šiuos straipsnius jie bus įpareigoti griežtai sekti bei riboti turinį, kuriuo dalijamasi. Tokiu būdu gali būti pasirenkamas saugiausias būdas, norint išvengti atsakomybės – naudoti kuo mažiau turinio, o dalytis tuo, kuris yra prieinamas lengvai ir nemokamai. Tai kelia ir riziką, jog atsiras daugiau niekinio, nekokybiško turinio, norint išvengti mokėjimo už kokybišką turinį.

Direktyvos 4 straipsnis numato kūrinių naudojimą mokymo tikslais. Šis straipsnis sulaukė daugiausiai klausimų iš bibliotekų atstovų – kokiomis sąlygomis kūrinius bus galima kopijuoti, kokiu būdu reikia sužinoti, ar kūrinys vis dar yra prekyboje, kas turėtų koordinuoti priežiūrą, jog bibliotekose neliktų kopijų tų knygų, kurios išleidžiamos antrą ar trečią kartą ir vėl atsiduria prekyboje. Tuo pačiu šis klausimas yra opus ir patiems autoriams bei leidėjams, kuriems aktualu, jog kūrinys būtų perkamas. Tuo tarpu valstybės narės gali (bet neprivalo) numatyti teisingą kompensaciją teisių turėtojams dėl jų kūrinių ar kitų objektų naudojimo.

Aktyvus dalyvavimas, daugybė klausimų ir reakcijų rodo, kad tokios diskusijos yra reikalingos ir aktualios. Tačiau dabar liko sulaukti Europos parlamento sprendimo ir tada dar sykį susirinkti pasikalbėti apie tai, kaip Direktyva bus įgyvendinama Lietuvoje. Parlamentui pritarus, valstybės narės turės įgyvendinti direktyvą per 24 mėnesius.

Seminare taip pat kalbėjo Gabrielė Vorobjovienė, LR kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos skyriaus patarėja; Dr. Kristina Janušauskaitė, IFPI Briuselio ofiso Europos regiono teisininkė; Tomas Gulbinas, nepriklausomas viešosios politikos konsultantas; Dr. Ramūnas Birštonas, VU Teisės fakulteto partnerystės profesorius, advokatas; Remigijus Jokubauskas, Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentas.

Seminaro įrašas: https://www.lnb.lt/naujienos/3974-nacionalineje-bibliotekoje-diskutuota-apie-es-autoriu-teisiu-reformos-poveiki-visuomenei

Nuotraukų

Nuotraukų autorius Vygaudas Juozaitis