Renginiai

Skaitymų vakaras „Duetai +“ su poetais Laura Liberale, Federico Italiano ir Anna Halberstadt

280751867_7346757435394449_7162138288456545027_n
Kategorija
LLA Renginiai
Data
Pirmadienis, gegužės 23, 2022 19:30
Vieta
Lietuvos rašytojų sąjunga, Sirvydo g. 6
Skaitymų vakaras „Duetai +“ Rašytojų klube (K. Sirvydo g.
6, Vilnius). Dalyvauja poetai Laura Liberale (Italija), Federico
Italiano (Italija), Anna Halberstadt ( JAV), vertėjai Dainius Burė,
Marius Burokas. Renginį moderuoja poetas Davide Castiglione
(Italija) ir poetė, vertėja Marija Mažulė.
[IT] Italiano-Liberale + poeta Anna Halberstadt 23 maggio
Presentazione dei libri Habitat (Federico Italiano, Elliot, 2020) e Unità stratigrafiche (Laura Liberale, Arcipelago Itaca, 2020), con letture dall’italiano e dal lituano (traduzioni a cura di Edita Masiulianec), introduzione di Davide Castiglione e interpretariato di Dainius Būrė per agevolare il dibattito con il pubblico. Parteciperà anche la poetessa Anna Halberstadt che leggerà sue poesie. L’evento si tiene in collaborazione con Poezijos Pavasaris Festivalis.
Habitat, quarto capitolo della produzione in versi di Italiano, ne rilancia e approfondisce la vocazione geo-poetica, la commistione di epica dell’esplorazione e confessione lirica, in una poesia aperta al mondo e cosmopolita, di raffinata ma mai invadente letterarietà. Questo libro non è soltanto uno studio su luoghi e microcosmi (città, paesaggi, stanze, vaschette per tartarughe, immagini fotografiche e perfino la tavola da gioco dello Scrabble), ma più fondamentalmente è la dimostrazione di come sia possibile abitare ciascuno di questi con naturalezza e astuzia strategica, con adattabilità evolutiva.
Il punto nodale dell’altrettanto notevole Unità stratigrafiche è invece la morte, indagata come oggetto di studio da una molteplicità di prospettive: dalla tanatoestetica, ovvero l’arte di preparare i cadaveri dei defunti, alla ricerca di un contatto con i morti tramite figure medianiche (i medium o «Mezzi» che intitolano la seconda sezione); dalla morte animale che indirettamente minaccia l’uomo e la civiltà stessa al lutto individuale; fino all’interessantissimo esperimento cinguettii, che assembla tweet «scritti da persone che poco dopo sono morte» ricomponendoli per «ricalcare la struttura del canto dell’allodola» (p. 43).
 
 
[LT] Skaitymai: iš Buveinės (Federico Italiano) ir Stratigrafinių sluoksnių (Laura Liberale) su poete Annai Halberstadt)
 
Knygų „Buveinė“ (Federico Italiano, leid. Elliot, 2020) ir „Stratigrafiniai sluoksniai“ (Laura Liberale, leid. Arcipelago Itaca, 2020) pristatymas. Bus skaitomos knygų ištraukos italų ir lietuvių kalbomis (vertė Edita Masiulianec). Įžanginį žodį tars Davide Castiglione, diskusiją su žiūrovais ves dr. Dainius Būrė. Dalyvauja ir savo eiles skaitys poetė Anna Halberstadt.
„Habitat“ - ketvirtasis F. Italiano eilių tomelis - dar kartą pristato ir įsigilina į geografinį - poetinį pašaukimą, į tyrinėjimų epo ir lyrinės išpažinties jungtį pasauliui atviroje ir kosmopolitiškoje, rafinuoto, tačiau visai neįkyraus literatūriškumo poezijoje. Ši knyga nėra tik vietovių ir mikrokosmosų (miestų, peizažų, kambarių, vėžlių terariumų, fotografijų ir netgi Scrabble stalo žaidimo) studija, bet daug svarbiau, tai demonstravimas, kaip kiekviename jų galima gyventi natūraliai, naudojantis strateginėmis grudybėmis ir evoliuciniu gebėjimu prisitaikyti.
Kitos, taip pat vertos dėmesio knygos „Unità stratigrafiche“ esminis taškas yra mirtis, į kurią žvelgiama kaip į tyrinėjimų objektą iš daugybės perspektyvų: nuo mirties estetikos, t.y. meno paruošti mirusiųjų kūnus, iki bandymų susisiekti su mirusiais per mediumus (mediumai, ar „priemonės“, pagal antrosios dalies pavadinimą); nuo gyvūnų mirties, kuri netiesiogiai grasina žmogui ir visai civilizacijai, iki individualaus gedulo. Ir galiausiai - įdomiausias eksperimentas „cinguettii“ (čiulbesys, it), kuriame surinktos twitter’io žinutės, «parašytos žmonių, kurie tuoj po to mirė», sudėliotos «kopijuojant vieversio giesmės struktūrą» (43 psl.)
 
Renginio organizatoriai:
Poezijos pavasaris
Istituto Italiano di Cultura di Vilnius