Elektroninių knygų apsauga nuo piratavimo. Situacija Lietuvoje 2023

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto mokslininkų Vinco Grigo ir Arūno Gudinavičiaus atliktame Lietuvos kultūros tarybos finansuotame tyrime apžvelgiami ir palyginami pasaulyje egzistuojančių elektroninių knygų apsaugos nuo nelegalaus platinimo būdai, identifikuojami Lietuvos internetiniuose knygynuose naudojami elektroninių knygų apsaugos būdai ir išsiaiškinamas tokių elektroninių knygų pirkėjų ir skaitytojų požiūris į naudojamus (ar nenaudojamus) apsaugos būdus bei suformuluojamos šių rezultatų taikymo rekomendacijos.
 
Tyrime dalyvavę respondentai bandė suprasti ir pateisinti leidėjų ir pardavėjų norą panaudojant vienus ar kitus apsaugos būdus apriboti dalinimąsi elektroninėmis knygomis, išreiškė norą gerbti autorių teises, tačiau kai kurie ir nebuvo patenkinti ribojimais, kurie blogino jų skaitymo patirtį, ir manė, kad elektroninių knygų skolinimas yra panašus veiksmas kaip spausdintų knygų skolinimas. Ir nors interviu analizė parodė, kad naudojamos apsaugos sudėtingumas yra vienas iš svarbių veiksnių apsisprendžiant, ar taip apsaugota elektroninė knyga bus perkama, tačiau visgi svarbiausias veiksnys buvo pačios knygos poreikis – jei skaitytojui jos labai reikia, jis gali ir susitaikyti su tam tikrais skaitymo ir kitokio elektroninės knygos naudojimo sunkumais. Anot respondentų, skaitymo patogumas ir patirtis yra reikšmingi tiek įsigyjant elektroninę knygą, tiek ją skaitant, o nepatogios apsaugos mažina tikimybę pirkti knygą, rodo menką pasitikėjimą skaitytoju ir nepagarbą jam.
 
Daugiau apie tyrimą rasite čia.