Renginiai

Asmenybės ir minties šviesa: Alberto Zalatoriaus 90-osioms gimimo metinėms

309370508_10158693225666863_2189401226806596155_n
Kategorija
Literatūrinis renginys
Data
Pirmadienis, spalio 17, 2022 08:00 - 19:00
Vieta
Gedimino pr. 51
Vilnius, Lietuva
Organizuoja
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Spalio 17 d. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į parodą, skirtą literatūrologo Alberto Zalatoriaus (1932–1999) atminimui.
A. Zalatorius daugelio atmintyje išliko kaip plačių interesų literatūrologas, sumanus pedagogas, vakarietiško mąstymo asmenybė, tikras eruditas ir Lietuvos patriotas. Šiemet A. Zalatoriui būtų suėję 90 metų. Retų knygų ir rankraščių skyriaus parengta paroda atspindi talentingo mokslininko interesus ir rūpesčius: literatūrinį, pedagoginį ir akademinį darbą, veiklą Pasaulio lituanistų bendrijoje ir Sąjūdyje, jo indėlį į kultūrinį, visuomeninį ir politinį to meto Lietuvos gyvenimą.
A. Zalatorius – daugybės rinktinių raštų, kūrybos rinktinių ir antologijų sudarytojas, parašęs ne vieną solidžią lietuvių literatūros kritikos monografiją, rinkiniuose, periodinėje spaudoje, enciklopedijose paskelbęs per 300 mokslinių, publicistikos ir eseistikos darbų. A. Zalatorius buvo ilgametis Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius ir Lietuvių literatūros katedros vedėjas, tad parodos lankytojai pamatys, kaip to meto dėstytojas ruošdavosi paskaitoms, kokias kursinių darbų temas rinkdavosi ir kokius egzaminų bilietus parengdavo studentams. Parodoje skiriama dėmesio ir kertinei A. Zalatoriaus gyvenimo figūrai – rašytojui Vincui Krėvei-Mickevičiui, jo atminimo įamžinimo ženklams, kurių galime rasti ir Vilniuje. Čia išvysite ir Lietuvos valstybingumo istorijai svarbių 1988–1993 m. politinių įvykių dokumentų: Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo delegato ir 1993 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų komisijos narių pažymėjimus, taip pat Stasio Lozoraičio, nufotografuoto per rinkimų kampaniją, nuotrauką. A. Zalatorius buvo vienas Pasaulio lituanistų bendrijos steigėjų, palaikė ryšius su lietuvių išeivija, aktyviai dalyvavo Rašytojų sąjungos veikloje. Parodoje eksponuojamos nuotraukos, kuriose A. Zalatorius įamžintas su poetu Bernardu Brazdžioniu, prozininkais Juozu Apučiu, Antanu Vaičiulaičiu. Tarp daugybės įdomių eksponatų – ir Lietuvos TSR valstybinės respublikinės (dabar Nacionalinės Martyno Mažvydo) bibliotekos bilietas, išduotas A. Zalatoriui.
Parodos kuratorė Deimantė Žukauskienė
Dailininkas Jokūbas Zovė