Renginiai

Paskaita „J. Tumas-Vaižgantas: „Pagerbdami kits kito brangiuosius dalykus: tikėjimą, kalbą, savastį“

336736365_3459499350953605_3527364708912065325_n
Kategorija
Literatūrinis renginys
Data
Sekmadienis, kovo 26, 2023 14:00
Vieta
Rotušės a. 13
Kaunas, Lietuva
Organizuoja
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Kviečiame į paskaitą, skirtą Lietuvių kalbos dienoms. Renginio metu Juozo Tumo-Vaižganto buto-muziejaus edukatorius Remigijus Jakulevičius pristatys Vaižganto mintis apie lietuvių kalbą, kaip ji sieta su tikėjimu ir laisva Lietuva. ??
Pačiomis sunkiausiomis istorinėmis aplinkybėmis – Lietuvos okupacijos, spaudos draudimo, Pirmojo pasaulinio karo metais – Vaižganto darbuose kalba iškyla kaip šventas kelias, kuriuo yra prieinama didinga Lietuvos praeitis, kuriama graži dabartis ir šviesi ateitis. Paskaitoje bus pristatyti šie istoriniai kontekstai, aptarsime kaip negandos formavo Juozo Tumo-Vaižganto požiūrį į gimtąją kalbą.
„Kalba mums lygiai brangi kaip pati motina, kuri ją mums davė duodama gyvybę. Kalba kaip ir siela, evoliucionuoja, turtėja, gražėja ir vis meilesnė darosi, lygu savo pastangomis pagerintas dvaras, jo dirvažemis ir parkas. Įgimtąja kalba, tautine savo kalba kalbąs žmogus, nors neišmokslintas, visados rodysis protingas, nes jis tiksliai formuos tai, kas ir kiek jo sieloje yra“ (Juozas Tumas-Vaižgantas).
Maloniai laukiame!
? Paskaita vyks Maironio lietuvių literatūros muziejuje (Rotušės a. 13, Kaunas). Įėjimas atviras.
___________
Renginio metu gali būti fotografuojama ir filmuojama. Nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti naudojami renginio viešinimui socialiniuose tinkluose, internetinėse svetainėse, spaudoje ir kt.