Paskelbtas Aloyzo Petriko literatūrinės premijos konkursas

Lietuvos rašytojų sąjunga skelbia dr. Aloyzo Petriko literatūrinės premijos konkursą. Premija skiriama konkurso būdu už geriausią naują lietuvių autoriaus knygą vaikams ir jaunimui, leidyklose išleistą per praėjusius dvejus kalendorinius metus.

Knygas Premijai gauti gali siūlyti leidyklos, menininkų organizacijos, bibliotekos ir patys autoriai iki 2021 m. balandžio 1 d. Lietuvos rašytojų sąjungai (K. Sirvydo g. 6, Vilnius). Pateikiami trys knygos egzemplioriai ir rekomendacinis raštas (iki 2 psl. kompiuteriu).

Konkurse gali dalyvauti ir nauji kūriniai, išleisti rinktinėje. Jeigu kūrinį sudaro kelios dalys (trilogija, ciklas ir pan.), kūrinys vertinamas pasirodžius paskutinei daliai.

Premija gali būti skirta ir po autoriaus mirties.

Premijos steigėjas ir mecenatas – verslininkas dr. Aloyzas Petrikas, JAV bei Lietuvos aukštųjų medicinos technologijų korporacijos „Vitta Corporation“ prezidentas. Premija įsteigta 2017 metais.

Šia premija pratęsiama Lietuvos Raudonojo Kryžiaus premijos, įsteigtos 1933 metais, tradicija. Anuomet šios premijos iniciatorius buvo tuolaikinis Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdybos pirmininkas Aloyzas Petrikas (1893–1964).

Laureato pagerbimo iškilmės siejamos su Raudonojo Kryžiaus diena ir rengiamos gegužės mėnesį Lietuvos rašytojų sąjungoje Vilniuje. Laureatui įteikiamas diplomas ir 3000 eurų piniginė premija.

Dr. Aloyzo Petriko literatūrinę premiją anksčiau pelnė rašytoja Jurga Vilė ir dailininkė Lina Itagaki už knygą „Sibiro haiku“ (leidykla „Aukso žuvys“), rašytojas Marius Marcinkevičius ir dailininkė Lina Dūdaitė už knygą vaikams „Sivužas“ (leidykla „Tikra knyga“), rašytoja ir dailininkė Kotryna Zylė už knygą jaunimui – mistinį romaną „Sukeistas“ (leidykla „Aukso žuvys“, 2019).