Leidykla „Phi knygos“

Leidykla „Phi knygos“: kiekvienos knygos pasirodymas yra mažas stebuklas

„Phi knygos“ yra filosofinės literatūros leidykla, kuriai vadovauja filosofas Tomas Šinkūnas. Žmogumi orkestru prisistatantis leidėjas yra vienintelis leidyklos darbuotojas, ne tik gebantis kuruoti įvairialypį leidybos procesą, atlikti skirtingas užduotis, bet ir nuolatos ieškantis būdų, kaip filosofiją pateikti įdomiau, kad ji pasiektų ir sudomintų kuo daugiau žmonių.

Prieš septynerius metus įkurta leidykla pradžioje vadinosi dviejų apaštalų „Jono ir Jokūbo“ vardais ir leido filosofinių knygų vertimus. 2017 metais leidyklą perėmęs Tomas ėmėsi itin kokybiškų filosofinių knygų serijų – Klasikinės filosofijos, Moderniosios filosofijos, Filosofemos XX a. filosofijos, Šiuolaikinės filosofijos ir Mažųjų Platonų, kurias vienija itin nuodugniai apgalvotas dizainas. Tačiau Tomui svarbu ne tik leisti filosofines knygas, bet ir kalbėti apie jas – organizuoti diskusijas, filosofines paskaitas, kurti tinklalaides, reklamines kampanijas ar rašyti įvadą leidžiamoms knygoms. Žodžiu, užsiimti įvairia prasminga filosofine veikla, skatinančia žmones mąstyti. Taip išplėtojęs leidyklos veiklą ir atnaujinęs jos koncepciją, Tomas pervadino leidyklą „Phi knygomis“. Mat graikiška Φ raidė (lotynų kalboje – phi) turi daug prasmių – tai aukso pjūvis matematikoje, bangų funkcijos kvantinėje mechanikoje, be to, puikiai atspindi kismą, kaip ir pati filosofija, įgaunanti vis kitą pavidalą. Leidyklos pavadinimą „Phi knygos“, įprasminantį nuolatinį minties atsinaujinimą, taikliai papildo ir leidyklos logotipas – liepsnose vis atgimstantis, amžinybę simbolizuojantis paukštis feniksas. Ir nors tiek logotipas, tiek pavadinimas yra itin reikšmingi ir svarbūs, leidėjas teigia, kad leidykla ir jos istorija turi nublankti prieš leidyklos pristatomas knygas.

Leidykla „Phi knygos“ iš viso yra išleidusi 32 knygas, o per metus parengia apie šešias naujas knygas, tarp kurių ir dvi ar trys – vaikiškos. Mažiesiems skirtoje literatūroje iliustruoti pasakojimai apie reliatyvumo teoriją ar Dekarto absoliutaus pažinimo paieškas yra pateikiami supaprastintai, vaikams suprantama kalba. Platų diapazoną filosofinių knygų siūlančios „Phi knygos“ jau išleido svarbiausius Cicerono, Platono, Baruch Spinozos, Soreno Kierkegaardo, Rene Descarteso, Anne Conway veikalus.

Ne visas norimas verstines knygas pavyksta išleisti. Juk filosofiniai, sudėtingo turinio vertimai reikalauja didelio profesionalumo. Vertėjas turi žinoti ne tik gimtąją ir užsienio kalbas. Kaskart reikia surasti žmogų, giliai išmanantį filosofiją ir jos istorinį kontekstą, įgudusiai naudojantį specifinį žodyną (kartais – ir filosofinį žargoną) ir suprantantį konkrečią knygą. Kartais net tariamasi su vertėju, kokias knygas jis norėtų versti, nes žmogus pirmiausia turi norėti išversti, kad knyga būtų pavykusi. Tomas teigia: „Kiekvienos knygos pasirodymas yra mažas stebuklas, dažnai turime save patys ištraukti už pakarpos.“

„Phi knygos“ yra išleidusios kelias knygas ir anglų, lenkų kalbomis. Tačiau daugiausia pastangų skiriama tam, kad lietuvių kalba pasirodytų anksčiau dar neverstų filosofinių kūrinių.

Leidyklos leidžiamų filosofinių knygų spektras – įvairus. Ir ne visos jos patenka į aukščiau minėtas knygų serijas. Pavyzdžiui, pripažinimo sulaukusi Nick Cave prichoterapeuto, psichoanalitiko Darian Leader knyga „Kas yra pamišimas?“ (vertė Mantas Davidavičius, 2020 m.).

Tomas džiaugiasi galėdamas leisti šiuolaikinės filosofijos lietuvių autorių Sauliaus Geniušo, Aldžio Gedučio, Nerijaus Mileriaus tekstus. Filosofų Kęsto Kirtiklio ir Aldžio Gedučio mokslinė studija „Tarp vertės ir poveikio: apie tikrą ir tariamą humanitarinių mokslų krizę ir jos įveikos būdus“ (2020 m.) – itin informatyvi monografija, paremta aibe naujausių tyrimų. Filosofiniai veikalai orientuojasi į skaitytoją, kuris nori ne tik sužinoti, pažinti kuo plačiau, bet ir giliau. Tai ne paaiškinančios knygos, o keliančios klausimus ir verčiančios susimąstyti.

„Phi knygos“ leidžiamoms knygoms visuomet stengiasi gauti finansavimą. Knygų be paramos nebeleidžia, porą kartų pabandžius išleisti savarankiškai, pripažįsta, kad daugiau rizikuoti nebesinori. „Tačiau jeigu išleistume išskirtines knygas ir bankrutuotume – tai irgi nebūtų pasaulio pabaiga“, – pusiau juokais, pusiau rimtai taria Tomas.

Į akis krinta lyg apgraužta S. Kierkegaardo knyga „Nerimo sąvoka“ (2020 m., vertė Ieva Tomaševičūtė). Tokia ir buvo pirminė dizainerės Ingos Navickaitės-Drąsutės idėja – sukelti žmogui nerimą vien paėmus knygą į rankas, nes nėra aiškių punktyrų, net kaip pradėti išpakuoti šią knygą: nei kur plėšti ar kirpti... Tai populiariausia leidyklos knyga, pasiekusi 1000 egzempliorių tiražą. Kitų leidykloje „Phi knygos“ išleistų knygų tiražas svyruoja nuo 300 iki 1000 egzempliorių.

Tomas prisimena, kai susiruošęs atšvęsti N. Mileriaus išleistos knygos „Žiūrėti į žiūrintįjį“ proga sulaukė nejaukaus autoriaus skambučio – kažkas blogai su knyga, visi puslapiai sumaišyti… Tai buvo 2018 metais išleista knyga, kurioje bandyta parodyti prievartos vaizdavimo mechanizmus, atsižvelgiant į tai, kaip juos supranta pats žiūrovas. Tuomet iš baro Tomas paknopstom bėgo namo ir nuodugniai tikrino visas knygas. Paaiškėjo, kad vienintelį brokuotą, sumaišytais lankais egzempliorių iš dėžėse esančių 400 knygų gavo pats autorius.

Naujausias „Phi knygų“ leidinys – Platono dialogas „Ijonas“ (2022 m., vertė Mantas Adomėnas), pasakojantis apie rapsodų – antikinių dainių – hegzametru Homero parašytų eilių atlikimo meną. Filosofijos ir poezijos santykį nagrinėjančią knygą Vilniaus klube, Umiastovskių rūmų erdvėje pristatė Vytautas Ališauskas, Mantas Adomėnas ir Paulius Garbačiauskas. Tomas niekad neorganizuoja standartinių knygų pristatymų, visad ieško ypatingos vietos, derančios su filosofijos kultūra, konkrečios knygos tema.

Leidybos planas leidyklose dažnai būna suplanuotas porą metų į priekį, o štai „Phi knygose“ dėl nedidelio leidinių skaičiaus – net penkeriems. Artimiausiu metu pasirodys belgų filosofės Vinciane Despret knyga „Ką pasakytų gyvūnai, jeigu užduotume teisingus klausimus“ (2016 m.), tyrinėjanti neįtikėtinus gyvūnų nuotykius ir išplečianti išankstines nuostatas apie tai, ką gyvūnai veikia, apie ką galvoja ir ko nori. Taip pat leidykla žada pasiūlyti dar daugiau klasikinės, moderniosios, šiuolaikinės ir originalios filosofijos veikalų.

Tomas atviras: „Pagrindinis mūsų tikslas – kad bibliotekų lentynose atsirastų kuo daugiau filosofinių knygų.“ Leidėjas puikiai pamena, kai pats studijavo filosofiją, turėjo po ranka Atviros Lietuvos fondo išleistas filosofines verstines knygas, tačiau anuomet to nevertino ir priėmė kaip duotybę. Subrendęs suprato ir su dėkingumu užsiimdamas leidybine veikla tarsi grąžina duoklę šiandien studijuojantiems filosofiją: „Pati filosofija negali būti itin populiari, nes reikalauja per daug laiko ir pastangų ją suprasti.“ Objektyviai savo veiklą įvertina Tomas ir tęsia: „Lietuvos filosofas, kultūros istorikas V. Ališauskas yra pasakęs, kad jau yra pamirštas toks dalykas, kaip žinojimas iki galo. Kiekviena filosofinė knyga – šuolis į begalybę, bedugnę ir bandymas kažkur nusileisti. Kai nusileidi, tada ir ateina tas sužinojimas, tačiau iki šis momentas aplanko – reikia labai ilgai kristi.“

Leidyklos „Phi knygos“ vadovas yra būsimas filosofijos mokslų daktaras ir šiuo metu rašo disertaciją, kurioje tyrinėja šleikštulio dvilypumą ir ieško pagrindimo tezei – parodyti pasibjaurėjimą kaip vieną iš septynių dalykų, susijusių su estetiniu potyriu. Filosofija leidyklos vadovui nėra hobis, o veikiau gyvenimo būdas ir bandymas kiekviename žingsnyje būti greta filosofijos. Neatsitiktinai ant Tomo stalo – padėkliukas puodeliui su Sokrato citata „Vienintelis dalykas, kurį žinau, kad nieko nežinau“ ir dekoratyvinis smėlio laikrodis.

Teksto auktorė Indrė Valantinaitė

Nuotraukų autorė Olga Posaškova

Phi 1 Phi 2

Phi 3 Phi 4