Knygų katalogas

Česlovo Milošo premija

Kėdainių rajono savivaldybės 2011 m. įsteigta Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premija (minint 100-ąsias gimimo metines) skiriama siekiant skatinti gilintis į Česlovo Milošo asmenybės bei kūrėjo vertybes ir idėjas, tyrinėti bei puoselėti jo kūrybą, Lietuvoje bei užsienyje garsinti Kėdainių krašto kultūros, paveldo išsaugojimo, švietimo bei kitų sričių pasiekimus Lietuvos Respublikos, o už ypatingus nuopelnus ir užsienio šalies asmeniui ar asmenų grupei, už pastarųjų 5 metų veiklą ir kūrybą.
Premijos laureatas apdovanojamas pinigine premija. Jam įteikiamas konkurso laureato diplomas.

Česlovas Milošas (Czeslaw Milosz) - 31 eilėraštis = 31 wierszy
 • Česlovo Milošo premija 2021

  Česlovas Milošas (Czeslaw Milosz)
  31 eilėraštis = 31 wierszy
  Apostrofa
  2022

 2021 m. premija paskirta Giedrei Kadžiulytei už išskirtinį indėlį į lenkų ir lietuvių kultūrinių santykių plėtojimą ir į savo gimtojo Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo kūrybos vertimus ir sklaidą.

Daugiau Giedrės Kadžiulytės įkurtos ir vadovaujamos leidyklos Apsostrofa išleistų knygų galima rasti čia.

Margarita Matulytė - Vinco Svirskio mediniai stebuklai
 • Česlovo Milošo premija 2023

  Margarita Matulytė
  Vinco Svirskio mediniai stebuklai
  Lietuvos dailės muziejus
  2019

 • Sudarytoja dr. Margarita Matulytė
  Knygos leidybą inicijavo Vytautas Balčiūnas
  Įvadinio teksto autorė prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė
  Mokslinė redaktorė dr. Skaidrė Urbonienė
  Recenzentai dr. Arūnas Gelūnas, dr. Margarita Janušonienė, dr. Jonas Mardosa
  Dailininkė Loreta Uzdraitė
  Redaktorė Leta Gaubaitė

2023 m. premija paskirta kultūros istorikei ir tyrėjai Margaritai Matulytei už knygos „Vinco Svirskio mediniai stebuklai“ sudarymą.

šis leidinys yra didelis indėlis išsaugant ir populiarinant Lietuvos ir Kėdainių krašto kryždirbystės tradiciją, V. Svirskio kūrybinį palikimą. Knygoje atskleidžiamas kryždirbio fenomenas ir apibendrinamas jo palikimas, publikuojami V. Svirskio kūriniai, jo darbų topografija ir iki šių dienų išsaugoto paveldo sąvadas, pateiktos daugiau kaip 100 išlikusių V. Svirskio darbų nuotraukos ir aprašymai iš Kėdainių, Panevėžio, Radviliškio, Kauno, Anykščių, Raseinių rajonų. Joje taip pat surinktos Adomo Varno ir Balio Buračo tarpukariu darytos liaudies menininko kryžių ir koplytstulpių fotografijos, kuriose jie užfiksuoti autentiškoje aplinkoje: laukuose, sodybose, prie vieškelių, kapinėse.

https://shop.lndm.lt/leidiniai/vinco-svirskio-mediniai-stebuklai