Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

lnb logo

Pagrindinė šalies biblioteka rengia ir leidžia nacionalinę ir retrospektyviąją bibliografiją, informacinius ir metodinius leidinius, mokslinių straipsnių rinkinius, profesinius periodinius leidinius ir kitus leidinius, reprezentuojančius Nacionalinės bibliotekos veiklą ir saugomą dokumentinį paveldą.

Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje – ilgametė leidybinės veiklos patirtis

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka rengia ir leidžia Lietuvos valstybinės einamosios ir nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos rodykles, informacinius ir metodinius leidinius, mokslinių straipsnių rinkinius, profesinius periodinius leidinius, reprezentuojančius Nacionalinės bibliotekos veiklą bei saugomą dokumentinį paveldą. Leidybos skyriaus įkūrimo data laikoma 1960 m. rugpjūčio 8-oji. Tuomet biblioteka, vadinta Lietuvos SSR valstybine respublikine biblioteka, veikė Kaune. Leidyklinis skyrius leido metodinę ir bibliografinę literatūrą, kurios poreikis buvo tiesiogiai susijęs su metodine pagalba, kurią biblioteka teikė tuometėms masinėms (dabar – viešosioms) bibliotekoms.