Instagram KA2024

LLA Members

 

LLA mission

  • To represent and defend the interests of publishers in Lithuania and abroad.
  • To cultivate cultural publishing.
  • To take care of the professional development of the members of the association.
  • To popularize and disseminate Lithuanian literature.
  • To cooperate with the state institutions of Lithuania and the European Union.
  • To encourage reading of cultural and valuable literature.
  • To initiate research.
  • To organize cultural, literary, book art, reading, civic events.
  • To coordinate publishers' participation in national and international book fairs and other international events.

Vyskupo Jono Kaunecko knygos „Prieš visus vėjus“ pristatymas

322541798_718832296420394_8006406057620468739_n
Category
Literatūrinis renginys
Date
2023-01-10 17:30
Venue
Trakų g. 10
Vilnius, Lietuva
Organizuoja
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
◽ Sausio 10 d. 17.30 val. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos (Trakų g. 10) Didžiojoje salėje vyks vyskupo Jono Kaunecko atsiminimų knygos „Prieš visus vėjus“ pristatymas. Tai pirmoji vyksupo knyga.
◽ Renginyje dalyvauja vyskupas Jonas Kauneckas, kunigas Vytautas Rapalis, prof. Rasa Čepaitienė, dr. Vytautas Sinica, aktorius Albinas Kėleris.
◽ Vyskupo Jono Kaunecko Prisiminimų knyga pasakoja jo gyvenimo istoriją. Kaip basakojis Trajoniškio vaikas, išbraidžiojęs pagriovius, pamiškes, Pasvalio šlyną, numelioravęs gal pusę Lietuvos, pagaliau tampa kunigu, Tikinčių teisėms ginti katalikų komiteto nariu, vėliau – Bažnyčios hierarchu, kuris trims popiežiams spaudė rankas ir perlaidojo paskutiniuosius Lietuvos partizanus.
Vyskupas Jonas Kauneckas gimė 1938 m. birželio 6 d. Trajoniškio kaime (Pasvalio raj.), valstiečių šeimoje. 1945–1949 m mokėsi Suntautų pradžios mokykloje, 1949–1953 m. – Krinčino septynmetėje ir 1953–1954 m. Pasvalio vidurinėje mokykloje.
Nuo 1959 m. kasmet mėgindavo stoti į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau sovietų valdžia vis neleisdavo jo priimti. Į kunigų seminariją galiausiai priimtas 1972 m. 1977 m. gegužės 22 d. Kauno arkikatedroje įšventintas kunigu.
1977–1983 m. – Telšių katedros vikaras, vėliau – Skaudvilės ir Adakavo klebonas. 1978–1984 m. – Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narys.
2000 gegužės 13 d. nominuotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupu augziliaru. Vyskupu konsekruotas 2000 m. rugpjūčio 5 d. 2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II vyskupą Joną Kaunecką paskyrė Panevėžio vyskupu. Vyskupo Jono Kaunecko ingresas į Panevėžio katedrą vyko vasario 17 d.
Kviečiame dalyvauti.