Instagram KA2024

LLA Members

 

LLA mission

  • To represent and defend the interests of publishers in Lithuania and abroad.
  • To cultivate cultural publishing.
  • To take care of the professional development of the members of the association.
  • To popularize and disseminate Lithuanian literature.
  • To cooperate with the state institutions of Lithuania and the European Union.
  • To encourage reading of cultural and valuable literature.
  • To initiate research.
  • To organize cultural, literary, book art, reading, civic events.
  • To coordinate publishers' participation in national and international book fairs and other international events.

Kunigo vaidmuo šiandienos iššūkių visuomenėje

301902901_5796027527097506_6723273247023795387_n
Category
Literatūrinis renginys
Date
2022-09-15 17:00
Venue
Turgaus g. 8
Klaipėda, Lietuva
Organizuoja
Klaipėdos miesto savivaldybės I.Kanto viešoji biblioteka
2022-ieji LR Seimo paskelbti monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais.
Kviečiame į diskusiją „Kunigo vaidmuo šiandienos iššūkių visuomenėje“ ir Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ aptarimą.
Renginyje dalyvaus minėtos knygos autorė Ramunė Sakalauskaitė, aktorė Virginija Kochanskytė ir dr. Arvydas Juozaitis.
----------------
Politinis kalinys ir tremtinys, pirmasis atkurtos Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas, ilgametis jos vadovas K. Vasiliauskas dalyvavo svarbiausiuose XX amžiaus įvykiuose ir paliko ryškų pėdsaką Lietuvos istorijoje.
Monsinjoras K. Vasiliauskas kunigus laikė kovotojais žmogaus dvasiniame fronte. Sakydavo, kad Bažnyčia daug daugiau galėtų padaryti, kad meilė, gerumas, nuoširdumas sugrįžtų į mūsų širdis. Neslėpdavo, kad pas jį „ateina visi nereikalingi, pasimetę, ištuštėję, neturintys globėjų ar užtarėjų“. Pats nevengė nusidėjėlių, pažemintųjų, gailėdavo jų.
Ne visi suprato monsinjoro laisvumą, paprastumą, savitą bažnyčios kanonų traktavimą, tačiau kaip tik to reikėjo iš sovietų okupacijos išsivadavusiai, įtarumo ir pavydo kamuojamai tautai. Kunigui Kazimierui kiekvienas žmogus buvo didelis ir nesuprastas pasaulis, vertas meilės ir pagarbos. Su kiekvienu bendraudamas ieškodavo to, kas sieja, o ne kas skiria.
Informavimo tikslais renginio metu bus fotografuojama ar/ir filmuojama.