Instagram KA2024

LLA Members

 

LLA mission

  • To represent and defend the interests of publishers in Lithuania and abroad.
  • To cultivate cultural publishing.
  • To take care of the professional development of the members of the association.
  • To popularize and disseminate Lithuanian literature.
  • To cooperate with the state institutions of Lithuania and the European Union.
  • To encourage reading of cultural and valuable literature.
  • To initiate research.
  • To organize cultural, literary, book art, reading, civic events.
  • To coordinate publishers' participation in national and international book fairs and other international events.

Šv. Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo ir kankinystės šaltinių knygos pristatymas

436300334_925196589615534_5197859650259885084_n
Category
Literatūrinis renginys
Date
2024-04-25 18:00
Venue
Šv. Mykolo g. 9
Vilnius, Lietuva
Organizuoja
Bažnytinio paveldo muziejus ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
? Balandžio 25 d. 18 val. muziejuje vyks knygos Pirmasis Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo aprašymas "Relatio" (1624). Palaimintojo Juozapato kankinystės poezija XVII a, knygelėje "Rhythmus" (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2023) pristatymas.
? Senosios raštijos tyrėjų Mintauto Čiurinsko ir Onos Dilytės-Čiurinskienės parengtame leidinyje – pirmasis šv. Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo ir kankinystės aprašymas, kurį papildo poezijos spaudinio publikacija. Pateikiami šių šaltinių tyrimai, vertimas, komentarai. Leidinys iliustruotas ankstyviausiais šv. Juozapato bei jam skirtų spaudinių atvaizdais, taip pat skelbiamas pirmojo laiško apie kankinystę vertimas ir kt.
? Publikuojami šaltiniai reti ir iki šiol mokslininkų neaptarti. Unitų metropolito Juozapo Benjamino Rutskio ir vyskupo Joakimo Morochovskio parengtas Pasakojimas buvo išspausdintas nepraėjus nė pusei metų nuo 1623 m. lapkričio 12 d. įvykusios kankinystės. Tad ir knygai šiuo metu sukanka 400 metų. XVII a. pab. vilnietiškasis šv. Juozapatui skirtos poezijos leidinys rodo, jog eiliuotus tekstus taip pat pradėta kurti iš karto po jo žūties. Šie ankstyvieji tekstai autentiški, svarbūs ir iki šiol įtaigūs, praturtinantys mūsų žinias ir gaivinantys istorinį šventojo atminimą.
? Pristatymo renginyje sveikinimo žodį tars Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, apie knygą kalbės jos rengėjai dr. Mintautas Čiurinskas ir dr. Ona Dilytė-Čiurinskienė, leidinio recenzentas dr. Darius Baronas, istorikas dr. Liudas Jovaiša, renginį moderuos viena parodos „Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystei – 400“ kuratorių Vaiva Vasiliauskaitė.
?️ Pristatymas vyks Bažnytinio paveldo muziejuje (šv. Mykolo g. 9) balandžio 25 d. (ketvirtadienį) 18 val.
✔️ Knygą bus galima įsigyti renginio metu.
✔️ Renginys nemokamas.
? Daugiau informacijos tel. + 370 5 269 7800, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Knygos leidybą finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Muziejaus veiklą finansuoja Vilniaus arkivyskupija ir Lietuvos kultūros taryba.
* Renginys gali būti fotografuojamas arba filmuojamas, o užfiksuota medžiaga viešinama.